Urantia Urantia

Jezus van Nazareth

I.

Jezus is volgens Het Urantia Boek rond het middaguur op 21 augustus van het jaar 7 BC geboren. Omdat het jaar nul, aldus het boek, nooit bestaan heeft was hij op het moment van de kruisiging ( in april AD 30 ) dus 35 jaar oud. De geestelijke auteurs van het vierde deel van Het Urantia Boek ( de Middenwezens, zie verhandeling 77 van het boek ) beschrijven dat de meester bij de kruisiging het leven zou hebben gelaten.  

Ondergetekende echter lijkt een ander scenario meer waarschijnlijk : dat Jezus de kruisiging heeft overleefd, en uiteindelijk in Kashmir op zeer hoge leeftijd ( 112 ) het leven heeft gelaten. Een verklaring van de Indiase leraar Osho ( 1931 - 1990 ) was voor mij in die zin bepalend om er een andere mening op na te houden dan wordt neergezet in Het Urantia Boek ( HUB ). 

Wie het verhaal van de jonge Jezus in HUB bestudeert merkt op dat enkele zaken in zijn leven ook wijzen in een richting die iets anders suggereert dan dat hij in AD 30 zou zijn gestorven. Zo maakte Jezus op 23 jarige leeftijd ( in AD 17 ) tijdens een verblijf van vier maanden in Damascus al studie van de taal die Gonod sprak. Gonod was een Indiase koopman die hij in AD 22 ontmoette, en die hem inhuurde als huisleraar voor zijn tienerzoon Ganid. 

Volgens HUB zou Jezus ruim anderhalf jaar in dienst zijn geweest bij de rijke zakenman Gonod, die met zijn zoon op weg was naar Rome, tot eind van het jaar AD 23.  

 

II.
 

De zogenaamde 'annunciatie', de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria dat ze te zijner tijd een bijzonder kind zou baren speelde zich half november BC 8 af : 

'Aan u, Maria, breng ik een blijde boodschap nu ik u aankondig dat de conceptie die in u heeft plaatsgevonden door de hemel is verordineerd en dat ge te zijner tijd moeder zult worden van een zoon; ge zult hem Joshua noemen, en hij zal het koninkrijk der hemelen inluiden op aarde en onder de mensen.' 
 

Het boek suggereert dat Jezus als geestkracht met zijn 'leven in het vlees' op deze planeet een zevenvoudige stage zou volbrengen. De zeven levens speelden zich - aldus HUB - over een periode van ongeveer een miljard jaar af.

Zes levens speelden zich volgens HUB 'in het geestelijke' af. Jezus zou bijvoorbeeld in een van deze levens als lid van de Orde der Melchizedeks hebben opgetreden. De Melchizedeks zijn ook in HUB frequent aan het woord, en - leuk om te weten - als orde in de Grote Hierarchie die in HUB wordt uiteengezet staan de Melchizedeks halverwege God en de sterfelijke mens. 

Tweeduizend jaar voor de geboorte van Jezus incarneerde een lid van de Orde der Melchizedeks op aarde om de intentie achter de komst van een Materiele Zoon en Dochter - een andere naam voor Adam en Eva - die in het Oude Testament van de Bijbel abusievelijk als de allereerste mensen ooit worden voorgesteld, nieuw leven in te blazen.  

 

III. 
 

Als 'babyboomer' heb ik nooit veel gehad met de kerk, maar toen in 1975 de bus op weg naar een kibboets in de Jordaan vallei richting Tiberias langzaam een heuvel optrok, waardoor het Meer van Galilea zichtbaar werd, was dit toch een kippevel moment. Daar had hij dus gelopen, daar had hij gepredikt.  

Vermoedelijk ook, realiseer ik me nu met terugwerkende kracht, reed op dat moment de bus in de buurt van Nazareth, het dorp waar hij leefde, nadat hij en zijn ouders terugkeerden uit Egypte, waar ze enige jaren doorbrachten, nadat ze in het najaar van het jaar 6 BC uit Betlehem vluchtten voor de moordlustige koning Herodes. 

Een van de intrigerende stukjes informatie rondom de naderende geboorte van Jezus in HUB is dat - vanuit de geestelijke wereld - deze zorgvuldig werd voorbereid, ook in termen van het zoeken naar geschikte ouders. 

Merk ook op dat de dag van de geboorte - 21 augustus - zich juist bevindt op de grens tussen 232 ( 1/1 - 20/8 ) en 133 jaardagen. Ook in de graancirkels zijn frequent dit soort elegante associaties geweven, waarin met name de getallen 3, 7, 12 en hun veelvouden en combinaties ( verhandeling 36, de Levendragers ) een rol spelen.   

 

Wordt vervolgd ..