Urantia Urantia

UB & Graancirkels

Deze pagina vormt een ode aan hen die hun best gedaan hebben de graancirkels in beeld te brengen. Ondergetekende volgt dit verschijnsel sinds 2002 vooral naar aanleiding van zijn ontdekking van Het Urantia Boek en heeft zo wellicht verbanden mogen leggen die aanspreken.  

Niet alle onderzoekers van graancirkels ( 'croppies' ) hebben dezelfde mening over hun afkomst, maar de meesten vermoeden wel een spirituele bron. Het verschijnsel boeit, echter het wordt onderzoekers niet makkelijk gemaakt, soms zijn de lichtbollen - die door de jaren door verschillende mensen nabij graancirkels zijn waargenomen - groot als een skippybal, andere waren klein als een vlinder.

Soms verdwenen ze richting de hemel, soms verdampten ze voor de ogen van getuigen. De meeste waren rond, ook zijn er hoekige exemplaren waargenomen. 

Hoewel Het Urantia Boek het nergens heeft over graancirkels, behandelt het boek wel een geestelijke orde genaamd 'De Hemelse Kunstenaars' ( verhandeling 44 ). Zouden de lichtbollen en de Hemelse Kunstenaars een en dezelfde kunnen zijn ?!

 

AVEBURY HENGE 1994 

Het Urantia Boek schetst een heelal dat een nieuw inzicht aanreikt m.b.t. de relatie tussen geloof en wetenschap. Als we de wetenschap volgen leren we dat we het produkt zijn van een 'Big Bang', en dat we als mens, als planeet een 'toevalstreffer' zijn. Hoewel er natuurlijk ook onder geleerden zijn die dit anders zien, is blijkbaar soms een nieuwe impuls nodig, een openbaring, die leert onze plek in het heelal anders te zien. 

Deze beeldschone 'spinneweb formatie' verscheen in augustus 1994, in Wiltshire, Engeland. Het is de locatie waar door de jaren heen de meeste graancirkels verschenen. Deze formatie lijkt te verwijzen naar het jaar BC 7, het jaar waarin volgens de tekst Jezus van Nazareth geboren werd ( 21 augustus BC 7 ).

Ook is uit de tekst op te maken dat - omdat het jaar nul nooit heeft bestaan - het in augustus 1994 AD exact 2.000 jaar geleden was dat de Grote Leraar als mens van vlees en bloed werd geboren. 

De formatie lijkt een soort vangnet uit te beelden voor alle mensen die zich op de ontelbare evolutionaire werelden in tijd en ruimte bevinden, en via de evolutie hun weg vinden naar een meer verfijnde,  bewuste manier van leven.   

 

 

CROOKED SOLEY 2002

Een van de meest indrukwekkende formaties van de ongeveer 44 jaar ( 1978 - 2021 ) dat deze wonderbaarlijke kunstvorm zich op velden wereldwijd manifesteerde was deze graancirkel bij het Britse gehucht Crooked Soley, die in augustus 2002 verscheen. De formatie oogt duidelijk als een DNA spiraal, bestaand uit partjes staand en - ongelooflijk maar waar - liggend gewas.  

In totaal bestond de formatie uit 1.296 partjes gewas, die lijken te verwijzen naar verschillende pagina's in Het Urantia Boek met informatie over de menselijke zoektocht en vragen als : 'Waarom zijn we hier ?' 

Dat de suggestie - elders op deze website - dat graancirkels vermoedelijk het produkt zijn van de in Het Urantia Boek genoemde Hemelse Kunstenaars, zoden aan de dijk zet, blijkt vooral uit het gegeven dat het aantal staande partjes gewas ( zes maal vierentachtig ) in totaal vijfhonderdvier stuks telt.   

Het is juist op deze pagina in Het Urantia Boek dat een onderorde van de Hemelse Kunstenaars genoemd wordt, genaamd 'de manipulators van fysische energie'.    


 

CHEESE FOOT HEAD, NEAR WINCHESTER 2012

Onderstaand een graancirkel die pal naast het terrein verscheen ( anno 2012 ) waar de vierde editie van een populair festival - de Boom Town Fair -  in Engeland gehouden werd. Het ontwerp van deze formatie spreekt voor de suggestie dat de makers, onze geestelijke vrienden, ontwikkelingen als festivals waar jonge mensen elkaar ontmoeten - en zo tot meer wederzijdse waardering komen, en tot creatieve inzichten 'hoe het anders kan'. 

Twintig jaar voor de eerste editie van dit festival verscheen ook een graancirkel op deze locatie ( 1989 ), en gebeurde er iets frappants wat gezien kan worden als vooraankondiging voor het starten van een muziekfestival jaren later.  Een groep onderzoekers hoorde toen een mysterieus geluid op deze plek dat als volgt werd beschreven: 

'Suddenly we all heard a sound coming towards us from the east. As we listened it grew louder and we could sense it getting closer. The sound then rotated around us, floating around the crop circle three or four times. Then the sound stopped moving, froze and positioned itself in front of us'.   

Het Urantia Boek suggereert inderdaad ook ( verhandeling 44 ) dat de Hemelse Kunstenaars in staat zijn niet alleen kundig om te gaan met gewas als canvas, maar ook in staat zijn tot het produceren van geluid.  

 


 

DE HEMELSE KUNSTENAARS IN BEELD (2003)

Een van de meest zeldzame formaties uit de hele serie (van 44 jaar) was dit exemplaar. Het ziet er namelijk naar uit dat hier niet een, maar twee geestelijke orden middels een en dezelfde graancirkel worden afgebeeld. Orden die ook in Het Urantia Boek beschreven worden: De Levendragers en de Hemelse Kunstenaars. 

De orde der Hemelse Kunstenaars lijkt herkenbaar aan de scherp ogende S vormen die iets weg lijken te hebben van de messen van een tuinmaaimachine. Merk op dat 24 van die S vormen te zien zijn in het centrum van de formatie, en 20 grotere exemplaren aan de buitenzijde. De som van deze twee rijen (44) herinnert ons zo elegant aan het hoofdstuk in Het Urantia Boek waarin de Hemelse Kunstenaars beschreven staan. 

De bollen die we steeds tussen de 'messen' in kunnen waarnemen - met de elegante plukjes gewas in het midden - lijken ons te willen herinneren aan de in verhandeling 36 van het Urantia Boek beschreven orde der Levendragers. De Levendragers zijn volgens Het Urantia Boek verantwoordelijk voor het implanteren van het levensplasma op die evolutionaire werelden die er in fysieke zin aan toe zijn. Voor onze aarde was dit volgens de tekst ongeveer een miljard jaar geleden.  Overigens wijkt dit standpunt beduidend af van wat geleerden anno nu menen,  dit geldt ook voor de wijze waarop onze aarde door de jaren heen in omvang is gegroeid.