UB & Graancirkels 

Deze pagina vormt een ode aan hen die door de jaren heen hun best gedaan hebben de graancirkels in beeld te brengen. Ondergetekende volgt dit verschijnsel vooral n.a.v. zijn ontdekking van Het Urantia Boek en heeft zo verbanden mogen leggen die - steeds frequenter - een snaar raken die aanspreekt. 

Niet alle onderzoekers van graancirkels ( 'croppies' ) hebben dezelfde mening over hun afkomst, maar de meesten vermoeden wel een spirituele bron. Het verschijnsel boeit, echter het wordt onderzoekers niet makkelijk gemaakt, soms zijn de lichtbollen die zijn waargenomen bij de formaties groot als een skippybal, dan weer klein als een vlinder. 

Het Urantia Boek, de nieuwe Bijbel,  heeft het weliswaar nergens over graancirkels ( of iets wat daar op lijkt ) maar behandelt wel een geestelijke orde genaamd de Hemelse Kunstenaars. Zouden de lichtbollen die door diverse mensen zijn waargenomen door de jaren, en de Hemelse Kunstenaars in Het Urantia Boek een en dezelfde kunnen zijn ?

 

CROOKED SOLEY 2002

Een van de meest indrukwekkende formaties was deze graancirkel bij het gehucht Crooked Soley, die eind augustus 2002, laat in het seizoen, verscheen. De formatie oogt als een heuse DNA spiraal die lijkt te verwijzen naar wat je 'het geestelijk DNA der dingen' zou kunnen noemen.   

De formatie bestaat uit staand gewas ( 504 partjes ),en liggend gewas waar vierkantjes te zien zijn met dezelfde vorm ( 792 stuks ).  In totaal bestond de formatie dus uit 1.296 partjes gewas, die verwijzen naar drie hoofdstukken in Het Urantia Boek, met relevante informatie over de menselijke zoektocht naar kennis, en vragen als : 'Waarom zijn we hier ?' 


 

CLAY HILL 2010

Op enig moment ging het verhaal dat de formaties door mensen worden gemaakt, dat kan zo zijn, maar met sommige formaties is dit onmogelijk, ook wetend dat de meeste graancirkels 's nachts verschijnen. Merk op dat het hier lijkt alsof de groep mensen naast iets staat wat op een podium lijkt.  Als rode draad door het fenomeen heen zwiert het speelse benadrukken van het belang van schoonheid, dat een connectie heeft met waarheid en goedheid. 

Een citaat uit Het Urantia Boek waar de lezer direct wordt aangesproken  :  'Soms is het mogelijk uw bewustzijn te laten verlichten, om de goddelijke stem te horen die steeds in uw innerlijk spreekt, zodat ge u ten dele bewust moogt worden van de wijsheid, waarheid, goedheid, en schoonheid van de potentiële persoonlijkheid die constant in u woont.' 
 

 

ALTON BARNES 1996  

Bij Alton Barnes zijn de mooiste exemplaren verschenen. Deze formatie lijkt te verwijzen naar de verhandeling in Het Urantia Boek over de evolutie van religie ( 92 ), maar ook naar, in verband met het kunstig camoufleren van vier kralen, een verhandeling ( 88 ) die komischerwijs 'Fetisjen, tovermiddelen en magie' heet.

Iets wat nauwelijks is doorgedrongen tot de moderne cultuur, noch tot de conventionele religies, is dat humor en religie heel goed samengaan.   Dit is ook hen opgevallen die de afgelopen decennia naar leraren als J. Krishnamurti en Osho hebben geluisterd, en meer recent naar iemand als Jaggi Vasudev of Eckhart Tolle.   

Een UB citaat : 'Religie geeft nieuwe betekenis en zin aan alle groepsverbanden – families, scholen, en verenigingen. Ze verleent nieuwe waarden aan het spel en brengt alle ware humor op hoger peil.'  
 


Courtesy pictures : Steve Alexander and Lucy Pringle