Urantia Urantia

Favoriete gedichten, citaten

Ga niet ondankbaar 

je eindeloze zaligheid binnen

maar laat je dankbaarheid bovenkomen

samen met je stijgende verbazing

dat er uberhaupt iets bestaat

en dat enkel de eerste persoon

enkelvoud tegenwoordige tijd

echt en waarlijk wakker is

en niets anders is dan de Liefde

die de wereld doet draaien

en niemand niemand uitsluit. 

 

Douglas Harding 

 

--- --- --- --- --- --- --- 


DE STILLE WEG
 

Wanneer wij het mysterie van de hemel

beschouwen dan heeft dat tot resultaat dat

wij de Stille Weg ervaren. Het universum

is niet alleen een wonderschone openbaring

van de goddelijke macht, doch geeft ook

alomtegenwoordig blijk van een vreemd

zacht ingrijpen.  

 

Wen Ch'ang ( 17e eeuws mysticus )

Uit : de Stille Weg ( 'Yin Chi Wen' ) 

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

Most people are unable to perceive the essence of 

the attributes of divine perfection. 

Nothing in existence is as mysterious as the essence

and consciousness of God. 

His attributes are mysteries ; the essences of these 

attributes are mysteries of mysteries. Those who 

attain perfection are able to penetrate these mysteries,

and so understand the essence of God himself. 

They are true lovers of God, and nothing is hidden from them.  

 

Jalal al-Din Rumi ( 13e eeuw ) 

Uit : Masnavi III 

 

--- --- --- --- --- --- ---

 

Het is heel verleidelijk de onmetelijke

en schitterende sterrenhemel als de ware

belichaming van het Tao te beschouwen.

Dit is de grootste dwaling die men kan begaan. 

Wie het Tao met een bepaalde vorm 

vereenzelvigt, zal het nooit te zien krijgen.  

 

Lao Tse

Uit : Hua Hu Ching

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

GEHECHTHEID

Het hart dat zich tevreden stelt met plaats en tijd,

heeft waarlijk geen besef van zijn onmetelijkheid.

Noch God, noch schepsel, mens, kan u tot onrust dwingen,

gij zelf verliest uw rust, oh dwaasheid, door de dingen.

Veel hebben maakt niet rijk, hij is een wijze man,

die alles wat hij heeft, gerust verliezen kan.

Keer tot u zelve in, want voor de steen der wijzen,

behoeft gij helemaal geen landen af te reizen.

 

INKEER

De wezenlijke mens gelijkt de eeuwigheid,

die onaantastbaar is voor alle uitwendigheid.

Gij jaagt de hemel na, weet dat hij in u is,

en zoekt gij elders hem, gij loopt hem aldoor mis.

Het bovenaardse licht, aanschouwt men in dit leven,

zodra men is bereid, het licht hier op te geven.

Weet dat het ware licht, je dan pas onderkent,

als je van binnen zelf tot licht geworden bent.

 

ZELFVERWERKELIJKING

Wat is, vraagt gij, mijn vriend, het allerhoogste leven?

Te sterven aan zichzelf, om zich aan God te geven.

Het kruis op Golgotha, verlost u van geen kwaad,

zo in uw eigen hart, het niet geheven staat.

Gij vraagt, hoe denkt u God?

Wel, schouw u zelve aan, want wie zichzelve schouwt,

schouwt God waarachtig aan. Roep niet tot God,

de bron welt in u zelf tot leven, zo gij die niet verstopt,

blijft hij zijn water geven.

Ach mens, vertwijfel niet, weet ge u uit God geboren,

dan zijt ge in de eeuwigheid tot leven uitverkoren.

 

HERENIGING 

Acht hier een mensengeest zich kleiner nog dan klein,

Hij zal in 't hemelrijk de allergrootste zijn.

Ik ben een berg in God en moet mijzelf bestijgen,

wil ik het aanschijn Gods in mijn gezichtsveld krijgen.

De druppel wordt tot zee, is hij in zee gekomen,

de mens wordt god, als hij in God is opgenomen.

Als God zich met de mens verenigt en verbindt,

dan ziet het oerbegin, dat het zijn einde vindt.

God is mijn middelpunt, mijn omtrek tegelijk,

als ik hém in mij sluit, vloei ik in liefde uit.

 

Uit het werk van Angelus Silesius

( Johan Scheffler, 1624 - 1677 ) 

Bron : www.geestkunde.nl    

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

GOD, CHRIST, GURUS
 

From the depths of slumber

when you ascend this spiral

stairway of wakefulness

be sure to whisper :

God, Christ, Gurus


God is the food

and when you break your fast

of nightly separation from him

taste him and mentally say :

God, Christ, Gurus


No matter where you go

let this spotlight of your mind

ever keep turning on God

and in the battle din of activity

let your silent warcry be :

God, Christ, Gurus


When boisterous storms of

trials shreek and when worries howl

at you, drown down their noises

by loudly chanting :

God, Christ, Gurus


When your mind weaves dreams

with threads of memories

then on that magic cloth always emboss :

God, Christ, Gurus


Every night in time of deepest sleep

when your peace dreams and calls

joy, joy, joy

and your joy comes singing ever more

always inwardly chant :

God, Christ, Gurus


In waking, eating, working

dreaming, sleeping, serving

meditating, chanting .. divinely loving

let your soul constantly hum

unheard by any :

God, Christ, Gurus


Yogananda
 

_ _ _ _ _ _ _
 

Als je bang bent dat mensen 

erachter komen dat je iets slechts

hebt gedaan, heeft het slechte

iets goeds. 

Als je hoopt dat anderen zien dat 

je iets goeds doet 

heeft het goede iets slechts. 

 

Huanchu Daoren

Uit : Tao van eenvoud