Favoriete gedichten, citaten  : 

 

Ga niet ondankbaar 

je eindeloze zaligheid binnen

maar laat je dankbaarheid bovenkomen

samen met je stijgende verbazing

dat er uberhaupt iets bestaat

en dat enkel de eerste persoon

enkelvoud tegenwoordige tijd

echt en waarlijk wakker is

en niets anders is dan de Liefde

die de wereld doet draaien

en niemand niemand uitsluit. 

 

Douglas Harding, spiritueel leraar

 

--- --- --- --- --- --- --- 


Als daar muziek voor is, wil ik het horen:
ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn,
en omgeploegd met lange, diepe voren
en ongelovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezaten en verloren.
En àls er wijsheid is,
die geen vermoeidheid is,
en helderheid, die geen versterving is,
wil ik die zien, wil ik die horen.
En anders wil ik zot en troebel zijn.


Vasalis
 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

My Fathers House has many mansions


Jesus of Nazareth ( New Testament ) 

 

--- --- --- --- --- --- ---

 

DE STILLE WEG
 

Wanneer wij het mysterie van de hemel

beschouwen dan heeft dat tot resultaat dat

wij de Stille Weg ervaren. Het universum

is niet alleen een wonderschone openbaring

van de goddelijke macht, doch geeft ook

alomtegenwoordig blijk van een vreemd

zacht ingrijpen.  

 

Wen Ch'ang ( 17e eeuws mysticus )

Uit : de Stille Weg ( 'Yin Chi Wen' ) 

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

KOMEN EN GAAN
 

Toen ik op deze aarde kwam

heeft iemand mij gebracht

ik heb de weg niet zelf gevonden

door die donk're nacht

 

en als ik straks weer wèg zal gaan

naar de eeuwig groene dalen

dan zal mij vast en zeker wel

weer iemand komen halen. 

 

Toon Hermans

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

Most people are unable to perceive the essence of 

the attributes of divine perfection. 

Nothing in existence is as mysterious as the essence

and consciousness of God. 

His attributes are mysteries ; the essences of these 

attributes are mysteries of mysteries. Those who 

attain perfection are able to penetrate these mysteries,

and so understand the essence of God himself. 

They are true lovers of God, and nothing is hidden from them.  

 

Jalal al-Din Rumi ( 13e eeuw ) 

Uit : Masnavi III 

 

--- --- --- --- --- --- ---

 

Verlossing is voor mij niet in verloochening.

Ik voelde de omarming der vrijheid in duizend

banden van lust. 

Gij stort altijd de frisse dronk van Uw ver-

schillend gekleurde en geurige wijn voor mij uit,

dit aarden vat vullend tot de rand. 

Mijn wereld zal haar honderden lampen met

Uw vlam ontsteken en ze voor het altaar van 

Uw tempel neerzetten. 

Nee, ik zal de deur van mijn zinnen nooit 

sluiten. De lusten van zien en horen en voelen

zullen Uw lust dragen. 

Ja al mijn illusies zullen branden in vreugde

en al mijn begeerten zullen rijpen in 

vruchten van Liefde. 

 

Rabindranath Tagore

Wijzangen ( Gitanjali ) 

 

--- --- --- --- --- --- ---

 

NIETS TWEEMAAL

 

Niets gebeurt tweemaal en niets

zal tweemaal gebeuren. Geboren

zonder kundigheden, sterven we

dus als onervaren senioren.

 

Ook al zijn we nog zo hardleers

op de grote school van ’t leven,

geen winter, geen zomer wordt ons

nog een keertje gegeven.

 

Niet één dag keert ooit terug,

twee nachten zijn nooit identiek,

geen kus is als een andere,

elke oogopslag is weer uniek.

 

Gisteren noemde iemand plots

in mijn bijzijn luid jouw naam,

het leek alsof een rode roos

naar binnen woei door het raam.

 

Nu we samen zijn vandaag,

haal ik mijn blik van je gezicht.

Een roos ? Hoe ziet een roos eruit ?

Is dat een bloem ? Een steen wellicht ?

 

Onzalig uur, onnodige vrees,

waarom bemoei jij je ermee ?

Je bent – je moet voorbij gaan.

Je gaat voorbij – en alles is oké.

 

Lachend en elkaar omhelzend

verzoenen we ons met elkaar,

ook al zijn we zo verschillend

als twee druppels zuiver water.

 

Wislawa Szymborska

 


--- --- --- --- --- --- --- 

 

Ach ! waren alle Menschen

                wijs /

En wilden daarbij wel !

De Aard waar haar een Paradijs /

Nu is se meest een Hel. 

 

Tekst op geboortehuis Spinoza

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

ZOALS

 

Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor

en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling,

zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt

en pas als je het hebt, weet wat het was,

zoals je soms een pakje ergens heen brengt

en bij het weggaan steeds weer denkt, schrikt

dat je te licht bent, zoals je je, wachtend,

minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens

maar toch het meeste wachtend bent,

zoals je weet : ik ken het hier, maar niet waar het om ging

en je een geur te binnen schiet bij wijze van

herinnering, zoals je weet bij wie je op alert

en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen,

zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg.

 

Judith Herzberg

 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Het is heel verleidelijk de onmetelijke

en schitterende sterrenhemel als de ware

belichaming van het Tao te beschouwen.

Dit is de grootste dwaling die men kan begaan. 

Wie het Tao met een bepaalde vorm 

vereenzelvigt, zal het nooit te zien krijgen.  

 

Lao Tse

Uit : Hua Hu Ching

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

ONDER DE APPELBOOM

 

Ik kwam thuis, het was

een uur of acht en zeldzaam

zacht voor de tijd van het jaar,

de tuinbank stond klaar

onder de appelboom

 

ik ging zitten en ik zat

te kijken hoe de buurman

in zijn tuin aan het spitten

was, de nacht kwam uit de aarde

een blauwer wordend licht hing

in de appelboom

 

toen werd het langzaam  weer te mooi

om waar te zijn, de dingen

van de dag verdwenen voor de geur

van hooi, er lag weer speelgoed

in het gras en ver weg in het huis

lachten de kinderen in het bad

tot waar ik zat, tot

onder de appelboom

 

en later hoorde ik vleugels

van ganzen in de hemel

hoorde ik hoe stil en leeg

het aan het worden was

 

gelukkig kwam er iemand naast mij

zitten, om precies te zijn jij

was het die naast mij kwam

onder de appelboom, zeldzaam

zacht en dichtbij

voor onze leeftijd.

 

Rutger Kopland

Uit : Onder het vee

 

--- --- --- --- --- --- ---

 

GEHECHTHEID

Het hart dat zich tevreden stelt met plaats en tijd,

heeft waarlijk geen besef van zijn onmetelijkheid.

Noch God, noch schepsel, mens, kan u tot onrust dwingen,

gij zelf verliest uw rust, oh dwaasheid, door de dingen.

Veel hebben maakt niet rijk, hij is een wijze man,

die alles wat hij heeft, gerust verliezen kan.

Keer tot u zelve in, want voor de steen der wijzen,

behoeft gij helemaal geen landen af te reizen.

 

INKEER

De wezenlijke mens gelijkt de eeuwigheid,

die onaantastbaar is voor alle uitwendigheid.

Gij jaagt de hemel na, weet dat hij in u is,

en zoekt gij elders hem, gij loopt hem aldoor mis.

Het bovenaardse licht, aanschouwt men in dit leven,

zodra men is bereid, het licht hier op te geven.

Weet dat het ware licht, je dan pas onderkent,

als je van binnen zelf tot licht geworden bent.

 

ZELFVERWERKELIJKING

Wat is, vraagt gij, mijn vriend, het allerhoogste leven?

Te sterven aan zichzelf, om zich aan God te geven.

Het kruis op Golgotha, verlost u van geen kwaad,

zo in uw eigen hart, het niet geheven staat.

Gij vraagt, hoe denkt u God?

Wel, schouw u zelve aan, want wie zichzelve schouwt,

schouwt God waarachtig aan. Roep niet tot God,

de bron welt in u zelf tot leven, zo gij die niet verstopt,

blijft hij zijn water geven.

Ach mens, vertwijfel niet, weet ge u uit God geboren,

dan zijt ge in de eeuwigheid tot leven uitverkoren.

 

HERENIGING 

Acht hier een mensengeest zich kleiner nog dan klein,

Hij zal in 't hemelrijk de allergrootste zijn.

Ik ben een berg in God en moet mijzelf bestijgen,

wil ik het aanschijn Gods in mijn gezichtsveld krijgen.

De druppel wordt tot zee, is hij in zee gekomen,

de mens wordt god, als hij in God is opgenomen.

Als God zich met de mens verenigt en verbindt,

dan ziet het oerbegin, dat het zijn einde vindt.

God is mijn middelpunt, mijn omtrek tegelijk,

als ik hém in mij sluit, vloei ik in liefde uit.

 

Bloemlezing door Freek van Leeuwen,

uit het werk van Angelus Silesius

( de arts, dichter Johan Scheffler, 1624 - 1677 ) 


Bron : www.geestkunde.nl    

 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

GOD, CHRIST, GURUS
 

 

From the depths of slumber

when you ascend this spiral

stairway of wakefulness

be sure to whisper :


God, Christ, Gurus

 


God is the food

and when you break your fast

of nightly separation from him

taste him and mentally say :


God, Christ, GurusNo matter where you go

let this spotlight of your mind

ever keep turning on God

and in the battle din of activity

let your silent warcry be :


God, Christ, Gurus

 

 

When boisterous storms of

trials shreek and when worries howl

at you, drown down their noises

by loudly chanting :


God, Christ, Gurus

 


When your mind weaves dreams

with threads of memories

then on that magic cloth always emboss :


God, Christ, Gurus

 


Every night in time of deepest sleep

when your peace dreams and calls

joy, joy, joy

and your joy comes singing ever more

always inwardly chant :


God, Christ, Gurus


 

In waking, eating, working

dreaming, sleeping, serving

meditating, chanting .. divinely loving

let your soul constantly hum

unheard by any :


God, Christ, Gurus

 

 

Swami Paramahansa Yogananda
 

 

_ _ _ _ _ _ _
 

 

Just like a dream, being nursed to live

we are nursed back into eternity

 

The meaning of love defines the meaning

of being born

 

To be allowed to change on our own

is to breathe, indifference is a

quarantained difference 

 

Conscious breathing of the universe 

creates a symphony, where we 

receive life like a gift and release it 

like a present

 

During a race where everyone holds

their own truth the finishline is

surprise ! 

 

Discovering peace 

is worth every effort

but when you find peace you possess

the whole world, you no longer need

 

The views expect our walking 

The perspective expects our  effort

effort always crosses the finishline

 

In order to comprehend the truth 

we need to see the road it travels

In order to trust the truth we need

to remove from its road the speedlimit

 

In order to choose the right path we

do not have to figure out the wrong one

we just need to follow the light

 

Purpose of life often becomes a labyrinth

yet any puzzle can be solved from any

direction

 

In order to have a future we have to live

and leave the present

hope is a knot in a rope that keeps us

from falling down

 

Love is never alone, love is always crowded

love is a shared self

we cannot own our love, we cannot

teach our love

The longest breath of love is the 

shortest distance to heaven 

 

Love is not rest

love is peace, love is the purpose

no matter what distance we cross

each step is still an infinity .  

 

By :  Akiane Kramarik  

 

_ _ _ _ _ _ _

 

Als je bang bent dat mensen 

erachter komen dat je iets slechts

hebt gedaan, heeft het slechte

iets goeds. 

 

Als je hoopt dat anderen zien dat 

je iets goeds doet 

heeft het goede iets slechts. 

 

Huanchu Daoren

Uit : Tao van eenvoud