Het Heelal

We leven in een bijzonder heelal, waar juist recent, dankzij de Hubble telescoop en andere ingenieuze wetenschappelijke apparaten en menselijke genieën, we een heel nieuwe kijk op dit bestaan hebben ontwikkeld.  

De zogenaamde Hubble vork van sterrenstelsels biedt uitzicht op twee soorten sterrenstelsels, en bijzonder is dat de oudste stelsels in het heelal, de zogenaamde ellipsen, er heel anders uitzien dan die andere soort sterrenstelsels : spiraalstelsels als 'onze' Melkweg, die meer weghebben van pannekoeken. Plat dus. 

Het in de jaren 50 op merkwaardige wijze verschenen Urantia Boek wordt door een groeiend aantal mensen gezien als de mogelijk nieuwe Bijbel, ze werpt licht op de geschiedenis van de aarde, en op zaken die met wetenschap, religie, ethiek, psychologie en filosofie te maken hebben. De tekst wordt gepresenteerd als openbaring, maar geldt ook als inwijding, een soort opdracht voor de de komende generaties van de mensheid. 
 


Courtesy : Space Telescope Science Institute 

Dat we in bijzondere tijden leven blijkt uit dat de wetenschap heeft ontdekt dat de oudste sterrenstelsels ogen als kroonluchters. Volgens Het Urantia Boek is er een belangrijk verschil tussen spiraalnevels, waar het evolutionaire leven zich zou afspelen, terwijl ellipsen volgens deze tekst dienen om het geestelijke leven te herbergen.      

Het is een grootse prestatie van geleerden dat de 'kroonjuwelen' van het universum zichtbaar zijn gemaakt, maar ook jammer dat bovenstaande opnames nauwelijks meer staan afgebeeld in atlassen en overige relevante boeken.
Inmiddels hebben geleerden duizenden zonnestelsels ontdekt, stelsels met een ster en minimaal een planeet. 


Courtesy :  www.temporarytemples.co.uk 
 

Wat nu volgt is wat lastiger te begrijpen, ook voor ondergetekende.  In Het Urantia Boek wordt deze planeet aarde als bijzonder neergezet omdat het een Schepper Zoon ontving, 2.000 jaar geleden.  Zo'n geboorte is iets wat maar een keer in de geschiedenis van een universum zou plaats hebben.  Schepper Zonen zijn, aldus de tekst, de geestelijke leiders van plaatselijke universa, partjes heelal met talloze zonnestelsels, waarbinnen zich op termijn zo'n tien miljoen bewoonde werelden bevinden.

Werelden dus als de onze,  waar het leven zich gestaag ontwikkelt middels evolutie, een proces waarin de wetenschap, zoals we hebben ondervonden sinds 150 jaar, een zeer belangrijke rol speelt.  Volgens de tekst zou het universum waarvan ons zonnestelsel deel uitmaakt inmiddels bijna 4 miljoen bewoonde werelden bevatten. Iets wat nauwelijks afwijkt van wat ook geleerden inmiddels vermoeden : dat we een van vele evolutionaire werelden zijn. 

Courtesy : wolfmueller.co 

Zowel wetenschap als Het Urantia Boek brengen gestaag en elegant structuur aan in ons begrip van het heelal. Het boek doet dit ook middels het verhaal van Christus, en werpt zo meer licht op het werk van recent levende, 'verlichte' geestelijke leraren als Prem Rawat, Sri Ravishankar en Jaggi Vasudev. Zij worden in Het Urantia Boek 'met hun Richter gefuseerden' genoemd.

In het new age circuit gebruikt men soms het woord 'verlicht', het zijn mensen die een innerlijke zekerheid, wijsheid en blijheid uitstralen die vaak infectueus is. Aldus bieden zij een andere, meer directe manier van 'religie bedrijven' aan de nieuwe generaties van deze planeet, iets waar reeds nu steeds meer mensen zich in kunnen vinden.