Urantia Boek

 

Het Urantia Boek gaat over ons, als planeet. Het werpt licht op de geschiedenis van onze aarde, en op vele zaken die zowel met wetenschap, religie, ethiek, psychologie en filosofie te maken hebben. De tekst wordt gepresenteerd als een cadeautje, als openbaring, maar geldt gelijk ook als een nieuwe inwijding, een soort opdracht. 

Dat we in bijzondere tijden leven blijkt uit dat de wetenschap in de 90er jaren heeft ontdekt dat de oudste sterrenstelsels ogen als kroonluchters, heel anders dan de platte spiralen als 'onze' Melkweg.  Volgens Het Urantia Boek speelt zich binnen spiraalnevels het evolutionaire leven af, terwijl de ellipsen of bolvormige sterrenstelsels ontworpen zijn om het geestelijke leven te herbergen.      

Schoonheid bevordert kunst, muziek en de betekenisvolle ritmen van alle menselijke ervaring : Het Urantia Boek  

Wie de berichten volgt merkt op dat ellipsen voor geleerden vaak een hoofdpijndossier vormen.  Er is maar weinig echt duidelijk over hoe deze oude sterren functioneren, en hoe het bijvoorbeeld kan dat werelden binnen deze stelsels soms beschikken over enorme kristallen. Ook de wijze waarop het heelal is ingedeeld, met ellipsen en bolvormige clusters aanwezig richting het centrum van de Melkweg, en niet in de andere richting, is voor geleerden een vraagteken. 

Het is enerzijds een grootse prestatie dat de 'kroonjuwelen van het universum' zichtbaar zijn gemaakt, maar gelijk ook vrij onverkwikkelijk dat bovenstaande opnames maar nauwelijks staan afgebeeld in atlassen en relevante boeken.


Courtesy : Steve Alexander

Geleerden hebben inmiddels duizenden andere zonnestelsels ontdekt, stelsels met een ster en minimaal een planeet.  In Het Urantia Boek wordt onze aarde als een bijzondere planeet neergezet, omdat het de eer had een Schepper Zoon te ontvangen, 2.000 jaar geleden.  Zo'n geboorte is iets wat maar een keer in de geschiedenis van een universum zou plaats hebben.  Schepper Zonen zijn, aldus de tekst, geestelijke leiders van de plaatselijke universa, partjes heelal met talloze zonnestelsels, waarbinnen zich op termijn zo'n tien miljoen bewoonde werelden bevinden.

Werelden dus als de onze,  waar het leven zich gestaag ontwikkelt middels 'evolutie', een proces waarin de wetenschap, zoals we op aarde hebben ondervonden sinds 150 jaar, een belangrijke rol speelt.  Volgens de tekst zou het universum waarvan ons zonnestelsel deel uitmaakt inmiddels bijna 4 miljoen bewoonde werelden bevatten. 


Het boek verweeft elegant het universele verhaal van Christus met dat van geestelijke leraren als wijlen Yogananda, Osho, J. Krishnamurti, en de nog levende Prem Rawat, Sri Sri Ravishankar, Jaggi Vasudev. Zij worden in Het Urantia Boek 'met hun Richter gefuseerden' genoemd. In het new age circuit gebruikt men soms het woord 'verlicht'. Het zijn mensen die een innerlijke zekerheid, wijsheid en blijheid uitstralen die vaak infectueus is. 

Het ziet ernaar uit dat wetenschap en spiritualiteit elkaar in deze 21e eeuw meer gaan ontmoeten, als in een verrassende dans. Het lijkt geen toeval dat juist nu ook wetenschappers ruiken aan de mogelijkheid dat er andere werelden zijn zoals wij en het verschijnen van dit boek, ruim zes decennia geleden, dat juist ingaat op deze zaken.