UB & Cultuur+Wetenschap

 

Deze rubriek gaat over hoe Het Urantia Boek raakt aan cultuur ( religie vooral ) en wetenschap, en suggereert tevens dat we als mensheid soms geholpen worden. Kortom dat er een verfrissend, helderblauw meer is tussen hemel en aarde. 

 

HUB en WETENSCHAP

 

INDELING VAN HET URANTIA BOEK

Het Urantia Boek schetst in deel I en II ( er zijn vier delen ) een plaatje waarin slechts ongeveer een kwart deel uitmaakt van 'de materie' zoals we die kennen ( 14 van 56 verhandelingen ).  De overige ruim 40 verhandelingen gaan over geestzaken, geestelijke orden die allen een functie hebben in het 'meesteruniversum' ( alles wat er  is ).  Geleerden menen dat slechts een klein deel van alle materie in het heelal bestaat uit 'tastbare' materie. De rest wordt door hen vooralsnog 'donkere materie' en 'donkere energie' genoemd.   

 

INDELING VAN HET HEELAL

Het Urantia Boek schetst dat we ons in een buitenwijk van het bewoonde deel van het heelal bevinden. Dit bewoonde deel zou bestaan uit zeven enorme sterrengebieden ( 'superuniversa' ) die achter elkaar rond het centrale universum hun rondes zouden maken.  De wetenschap meent vooralsnog dat het heelal is ontstaan uit een Big Bang ( Grote Knal ), overigens nadat in de 60er jaren de Status Quo theorie werd afgeschaft, die meer weg had van wat HUB schetst. 

 

DE VERDELING VAN ELLIPSEN OVER HET HEMELGEWELF

Het Urantia Boek stelt dat ellipsen ( architectonische werelden' genoemd in de tekst ), tevens de oudste sterrenstelsels van het heelal, een geestelijke functie hebben en daarom ook alleen in het bewoonde deel van het heelal te vinden zijn.  Geleerden hebben inmiddels opgemerkt dat ellipsen zich vooral richting het centrum van de Melkweg ( de spiraal waar wij deel van uitmaken ) bevinden, en niet in de andere richting. Hoe dat kan, daar hebben geleerden nog geen idee bij.   

 

DE GROEI VAN DE PLANEET 

Het Urantia Boek stelt dat de planeet aanvankelijk een doorsnee van 200 tot 300 kilometer had en over een periode van 3.5 miljard jaar gestaag is uitgedijt. De eerste twee miljard jaar met gemiddeld 0,05 centimeter per jaar, en de 1.5 miljard jaar daarna met gemiddeld 0.75 centimeter per jaar. In een special edition van het blad Scientific American ( juli 2005 ) wordt George W. Wetherill van het Carnegie Institute of Washington geciteerd die meent dat de aarde in 100 miljoen jaar kan zijn uitgedijt van 10 kilometer naar de huidige doorsnee van 12.756 kilometer. Dus 10 tot 12 centimeter per jaar. 

 

DE OMVANG VAN BEWOONDE PLANETEN

Het Urantia Boek stelt dat alle bewoonbare werelden een doorsnee hebben van ongeveer 11 tot 15.000 kilometer. Wanneer ze kleiner of groter zijn dan het gemiddelde van 13.000 kilometer heeft dit consequenties voor bijvoorbeeld de lengte van bewoners. SETI onderzoekster Sarah Seager meldt op You Tube dat de planeet Kepler 22-b ( 2.5 maal de omvang van de aarde ) vermoedelijk te groot is voor intelligent leven, wat lijkt te kloppen met de informatie in HUB. 

 

NEANDERTHALER DNA IN AZIATEN

Het Urantia Boek beschrijft hoe 850.000 jaar geleden in Azie onder diverse stammen een oorlog uitbrak die resulteerde in het ontstaan der Neanderthalers. Eind 2012 verscheen een artikel waaruit blijkt Aziaten meer Neanderthaler DNA met zich meedragen dan voorheen gedacht. 'Dat is raar, omdat er in Azie nooit sporen van Neanderthalers zijn gevonden' aldus het artikel in de Volkskrant ( 22/12 2012 ).  

 

BEVOLKING VAN AMERIKA

Het Urantia Boek beschrijft hoe 85.000 jaar geleden de eerste mensen via de Beringstraat vanuit Azie naar Amerika trokken. Geleerden beginnen nu te ontdekken dat wat ze aanvankelijk dachten, dat de eerste mensen 12 tot 15.000 jaar geleden voor het eerst de nieuwe wereld betraden ( de z.g. Cloviscultuur ) wellicht voor verbetering vatbaar is. Immers nieuwe vondsten wijzen op perioden van vroege bewoning die veel verder teruggaan dan 15.000 jaar. 

 

DE BETEKENIS VAN DE KOMST VAN ADAM EN EVA 

Het Urantia Boek stelt dat ( een ) Adam en Eva pas naar een planeet komen wanneer deze eraan toe is. De Bijbel auteurs waren niet op de hoogte van deze suggestie en voerden hen als de eerste mensen op.   Wanneer we HUB en de wetenschap zorgvuldig volgen stuiten we op de suggestie - van beide kanten - dat rond 38.000 jaar geleden iets bijzonders gebeurd is op aarde.  Een bepaald gen ( het z.g. microcephalin gen, verantwoordelijk voor de groei van het brein ) begon zich vanaf die tijd rap in het menselijk genoom te verspreiden.   

 

DE MAN VROUW SITUATIE 

Het Urantia Boek stelt dat op een meer volwassen wereld vrouwen en mannen een gelijke positie innemen. De situatie op onze wereld ( Urantia ) is vooralsnog zo dat er veel te verbeteren valt, zoals onderzoek steeds meer aantoont. Vooral in landen als India, Pakistan, Afganistan is er in die zin nog heel veel te winnen.  Je zou in die zin onze planeet nog als 'in de opgroeifase' kunnen beschouwen.  De Adamische missie lijkt weer veel goeds te hebben gebracht.  

 

HET URANTIA BOEK EN REINCARNATIE

Het Urantia Boek gaat niet expliciet in op reincarnatie, maar tussen de regels door wordt wel degelijk iets gemeld wat raakt aan dit verschijnsel. Zo wordt in het begin van deel IV geopperd dat aanvankelijk 'drie aanstaande verbintenissen' werden onderzocht als geschikte ouders voor 'het kind der belofte'.  Op onze planeet Urantia wordt het verschijnsel vooral in Amerika steeds meer onderzocht, en ook spirituele leraren, hoewel ze het - mogelijk om educatieve reden - er zelden uitgebreid over hebben, menen wel degelijk dat 'het' bestaat.   


ONDERWIJS

Het Urantia Boek meldt dat het tijd is het onderwijs toe te gaan vertrouwen aan filosofen en los te weken uit de invloedssfeer van juristen en zakenmensen, die sinds de geestelijkheid de macht verloor de dienst zijn gaan uitmaken. Het onderwijs moet uit de sfeer van prestatie, aldus het boek, en naar een sfeer van spel en vreugdevol inzicht worden gebracht.  Anno nu heerst vooral prestatiedrang, en verliezen leerlingen op enig moment de leergierigheid.  

 


HUB en de BIJBEL

 

MELCHZEDEK EN CHRISTUS

Het Urantia Boek informeert ons dat zowel Melchizedek als Christus deel uitmaken van geestelijke orden : de Melchizedek's ( die volgens de tekst halverwege God en de mens staan ) en de Schepper Zonen. De Bijbel lijkt beide veel meer als bijzondere individuen te presenteren, en ook de term 'Zoon van God' wordt in de oudere tekst niet geduid op de manier zoals dit in Het Urantia gebeurd, met de Schepper Zonen als "geestelijke ceo's" van de plaatselijke universa.     

 

ADAM EN EVA 

Het Urantia Boek presenteert de komst van de ouders van het violette ras ( Adam en Eva ) ook als een soort initiatie. Ze komen pas nadat de zogenaamde Sangik rassen ( de rode, oranje, gele, groene, blauwe en donkere mensen ) vele duizenden jaren de komst van Adam en Eva als het ware hebben voorbereid.  De auteurs van de Bijbel, aldus Het Urantia Boek, waren hier niet van op de hoogte, en hebben Adam en zijn gade abusievelijk als eerste mensen opgevoerd. 

 

DE SYRO FENICISCHE VROUW

Het Urantia Boek herformuleert het incident met de Syro Fenicische vrouw ( Norana ) die in het Nieuwe Testament door Jezus op een wijze zou zijn toegesproken die in de nieuwe tekst juist aan de apostel Simon Zelotes wordt toegeschreven.  Ook blijkt uit deze omschrijving mooi dat deze vrouw bepaald niet op haar mondje was gevallen, en dat zij, net als de apostelen, in feite allebei afstamden van de oudere Semitische rassen.  

 

DE DIVERSE WONDEREN

Het Urantia Boek duidt helder hoe Jezus werd bijgestaan door geestelijke orden die - wanneer de leraar hiertoe het fiat gaf - daadwerkelijk bepaalde wonderen realiseerden.  Zoals bijvoorbeeld de wonderbaarlijke genezing van bijna 900 ernstig zieke en misvormde mensen, in januari AD 28, een week nadat Johannes de Doper werd vermoord. Overigens zou Jezus nooit op water hebben gelopen volgens de nieuwe tekst. Het betrof een droom  van de apostel Petrus die later een eigen leven is gaan leiden.