UB, WETENSCHAP & RELIGIE 

 

Het Urantia Boek ( UB ) suggereert dat we als mensheid soms geholpen worden middels een bijzondere gebeurtenis : een wonderbaarlijke openbaring. Sinds het begin van de mensheid zouden er vijf openbaringen zijn geweest. Het Urantia Boek als laatste, de komst van Christus als vierde, de profeet Melchizedek was de derde. De komst van Adam en Eva zou de tweede wonderbaarlijke openbaring zijn geweest, bijna 38.000 jaar geleden. 

Het bijzondere is dat middels het bedrijven van wetenschap we nu stuiten op zaken die parallel lopen met wat middels deze vijfde openbaring wordt aangereikt.  Zoals het vaststellen door geleerden dat 38.000 jaar terug iets bijzonders gebeurd moet zijn in de menselijke geschiedenis.  Een gen verantwoordelijk voor breingroei begon vanaf toen zich snel in het menselijk genoom te verspreiden. ( Science, begin september 2005 ) 


Belangrijke punten in wetenschap en religie enerzijds, en Het Urantia Boek die elkaar raken : 
 

DE VERDELING VAN ELLIPSEN OVER HET HEMELGEWELF

Het Urantia Boek stelt dat ellipsen ( architectonische werelden' genoemd in de tekst ), de oudste sterrenstelsels van het heelal, een geestelijke functie hebben en daarom alleen in het bewoonde deel van het heelal te vinden zijn.  Geleerden hebben inmiddels opgemerkt dat ellipsen zich vooral richting het centrum van de Melkweg ( de spiraal waar wij deel van uitmaken ) bevinden, en niet in de andere richting. Hoe dit kan, daarover is nog geen duidelijkheid. 

 

DE OMVANG VAN BEWOONDE PLANETEN

Het Urantia Boek stelt dat bewoonbare werelden een doorsnee hebben van ongeveer 11 tot 15.000 kilometer. Wanneer ze kleiner of groter zijn dan het gemiddelde van 13.000 kilometer heeft dit consequenties voor bijvoorbeeld de lengte van bewoners. SETI* onderzoekers melden op You Tube dat de planeet Kepler 22-b ( 2.5 maal de omvang van de aarde ) vermoedelijk te groot is voor intelligent leven, wat lijkt te kloppen met de informatie in HUB. 

*Search for Extra Terrestrial Intelligence. 

 

NEANDERTHALER DNA IN AZIATEN

Het Urantia Boek beschrijft hoe 850.000 jaar geleden in Azie onder diverse stammen een oorlog uitbrak die resulteerde in het ontstaan der Neanderthalers. Eind 2012 verscheen een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt dat Aziaten meer Neanderthaler DNA met zich meedragen dan voorheen gedacht. 'Dat is raar, omdat er in Azie nooit sporen van Neanderthalers zijn gevonden' aldus het artikel ( Volkskrant : 22/12 2012 ).  

 

ADAM EN EVA 

Het Urantia Boek presenteert de komst van de ouders van het violette ras ( Adam en Eva ) als een soort initiatie. Ze komen pas nadat de zogenaamde Sangik rassen ( rode, oranje, gele, groene, blauwe en donkere mensen ) vele 100-duizenden jaren de komst van Adam en Eva als het ware hebben voorbereid. 

De auteurs van het Oude Testament van de Bijbel, aldus Het Urantia Boek, waren hier niet van op de hoogte en hebben Adam en zijn gade abusievelijk als eerste mensen opgevoerd in hun schrijfsels. 

 

DE SYRO FENICISCHE VROUW

Het Urantia Boek herformuleert het incident met de Syro Fenicische vrouw die genezing zocht voor haar dochter, en in het Nieuwe Testament door Jezus op grove wijze wordt toegesproken. Iets wat in de nieuwe tekst aan de apostel Simon Zelotes wordt toegeschreven, niet aan Jezus.  

Vanuit het perspectief dat Het Urantia Boek schetst is het beter begrijpbaar dat Jezus ook in kringen van Syro Feniciers positief werd ontvangen : Feniciers maakten immers deel uit van, of kwamen ( net als de Joden ) voort uit het oudere geslacht der Adamieten. 

 

DE ROL VAN VADER JOZEF 

Het Urantia Boek informeert de lezers dat Jezus' vader vijf weken na de 14e verjaardag van zijn zoon bij een ongeluk op een bouwplaats in het stadje Sepforis om het leven kwam.  Jozef en Maria waren geliefden, aldus de tekst van het nieuwere Urantia Boek,  en dus was er niets onnatuurlijks aan de geboorte van Jezus.

Dit ongeluk lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in wat je 'de opleiding' van Jezus zou kunnen noemen, want hij was hierna niet alleen oudste broer maar ook vader - samen met zijn moeder - van een vrij groot gezin.