YOU TUBE 
 

Het leuke aan dit onderzoek - waar ik in 2002 mee ben begonnen - is dat het raakt aan diverse onderwerpen die op het eerste oog nauwelijks met elkaar te maken hebben. Naarmate je echter meer de diepte in gaat blijkt dat - ook dankzij de  prestaties van de wetenschap - 'het andere'  steeds duidelijker in beeld komt. Het vereist alleen wat onderscheidingsvermogen de eindjes aan elkaar te knopen.  Stilte helpt daarbij, dat is waar geestelijke leraren mensen toe aanzetten : de stilte te ontdekken. In die stilte volgt soms het antwoord. 

"Er schuilt een oorspronkelijke gave van adaptatie in levende dingen en wezens. In iedere levende plant of dierlijke cel, in ieder levend organisme – hetzij materieel hetzij geestelijk – bestaat een onstilbare hunkering naar het bereiken van een steeds grotere volmaaktheid van aanpassing aan de omgeving, adaptatie van het organisme, en bredere levensverwezenlijking."    HET URANTIA BOEK, verhandeling 65.  

 

HET URANTIA BOEK 

Paul McCartney ( 'Sometimes the music can come first, sometimes the words ..' ), talks in a way that reminds us of the peculiar way how The Urantia Book came into existence :

https://www.youtube.com/watch?v=N8OY2MKVhpY&t=655s

A talk I had in 2012 with a friend about the relation between The Urantia Book, science, crop circles and spiritual teachers ( English / 27 minutes ) : 

https://www.youtube.com/watch?v=aPiq2cseRo4&t=613s

Clip from Urantia Foundation about The Urantia Book, which gives us a glance on a universe that, from an evolutionary perspective, seems so hard to understand.  ( English / 7 minutes )

https://www.youtube.com/watch?v=Cn1vHyJn7Ts

Through the years several UB readers have forwarded suggestions about who was 'the sleeping subject' .. through whom the Urantia Book came into existence : 

https://www.youtube.com/watch?v=MmDv_cmstZ8

Slowly Christian culture is renewing itself.  American reverend Joel Osteen ( 1963 ), although still a 'Bible man',  speaks in a way which breathes the spirit of The Urantia Book. He always playfully starts his presentations with a joke. 

 https://www.youtube.com/watch?v=_kjSK-PcU9o

 

GEESTELIJKE LERAREN 

'If you think that what you do is very important, you need to take a holiday." De Indiase voormalige zakenman Jaggi Vasudev ( 1957 ) - citeert hier de filosoof Bertrand Russell - is een invloedrijke goeroe op deze planeet

https://www.youtube.com/watch?v=cfsuose6EaM

Een leraar met een buitengewoon relaxte uitstraling is de sympathieke Indier Sri Sri Ravishankar ( 1956 ), die aanvankelijk in de leer was bij Maharishi Mahesh Yogi ( 1918 - 2008 ), maar uiteindelijk zijn eigen winkel opende .. 

https://www.youtube.com/watch?v=KR0vmb0oUmo

Geestelijke leraren drukken zich soms uit middels poezie, zoals hier de Britse kunstenaar Rupert Spira ( 1960 ), soms middels stilte, soms middels verhalen uit het alledaagse. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rs3OyJD9xU
Soms deelt een geestelijk leraar zijn inzichten op een locatie die door leerlingen van een inmiddels overleden leraar gerund wordt. Zoals de Canadese schoenmaker John de Ruiter ( 1959 ) hier in een Osho centrum in Engeland :   

https://www.youtube.com/watch?v=Yit-7mIug0c&t=738s

Een van de grote leraren van de 20e eeuw was Yogananda ( 1893 - 1952 ), die een van de bekendste boeken schreef over het geestelijk leven.  In 1920 werd hij door zijn goeroe Yoekteshwar  ( 1855 - 1936 ) naar Amerika gezonden.   

https://www.youtube.com/watch?v=LjpD1DKH2x8

Interview uit 1970 met J. Krishnamurti ( 1895 - 1986 ) door de Australische journalist Ross Saunders. Vooral wat K. zegt over hoe we het leven en de dood onbewust als gescheiden zijn gaan zien, is leerzaam :

https://www.youtube.com/watch?v=RBtIUWnKoZ0&t=1367s

Een clip over de Brockwood park school in Engeland die in 1969 is opgericht, ook geinspireerd op Krishnamurti : 

https://www.youtube.com/watch?v=1kbx9KFKESY

Iets wat veel meer met het geestelijke te maken lijkt te hebben dan we ons realiseren is humor. Wanneer je de moeite neemt goed te luisteren naar de grote menselijke leraren, zoals Osho ( 1931 - 1990 ), zijn ze niet gespeend van humor.  

https://www.youtube.com/watch?v=kulGJ5wZSDM

https://www.youtube.com/watch?v=0v3OeszyaxE

Rond invloedrijke 20e eeuwse leraren als J. Krishnamurti, Osho en Yogananda ( JOY : ) hebben zich scholen gevormd.  Vooral in Poona is inmiddels ( een van ) de grootste scholen op aarde gevestigd.

( Dat genoemde leraren nooit verklaard hebben dat onze planeet een naam heeft lijkt te maken te hebben met dat gerealiseerde mensen met een mandaat te maken hebben, net zoals de geestelijke auteurs van Het Urantia Boek ).

https://www.youtube.com/watch?v=_-cLTEAtBDU
 

 

GRAANCIRKELS

Graancirkels verschenen al eind 16e eeuw in ons land ( bij Assen, 1590 ) en 88 jaar later, in 1678,  ook in Engeland.  

Vanaf 1978, begonnen ze regelmatiger, vooral in Engeland, te verschijnen. Ieder jaar zijn er sindsdien wel formaties verschenen wereldwijd. Maar vooral in zuid Engeland.   Twee mooie documentaires ( Engels ) :

https://www.youtube.com/watch?v=a4e_wlLb_kk&t=4908s

https://www.youtube.com/watch?v=7wDbldW9pNE

En iets over wetenschappelijk onderzoek aan graancirkels, van onderzoekster Janet Ossebaard :  

https://www.youtube.com/watch?v=8RH_MD6qMt4

Clip van ondergetekende over een verbinding tussen Het Urantia Boek en graancirkels :  

https://www.youtube.com/watch?v=89p82SW7gzY

Presentatie van de Noorse Eva Marie Brekkesto die in 2008 een bijzondere ervaring had met het fenomeen :   
https://www.youtube.com/watch?v=I4DXXL8CDdA

 

REINCARNATIE

Vooral in Amerika wordt onderzoek gedaan naar het vreemde verschijnsel genaamd reincarnatie. Het fenomeen verhoudt zich elegant tot de suggestie van goeroes dat we meer zijn dan we kunnen zien in de spiegel.

Mooi overzichtsclip over dit fenomeen ( 17 minuten ) :

https://www.youtube.com/watch?v=jZOKljH6pBk 

Clip over blank Amerikaans jongetje dat ooit een jonge zwarte vrouw was ( 5 minuten ) :

https://www.youtube.com/watch?v=2ESrd3mMop0

Clip over het Amerikaanse jongetje Gus Taylor ( 1988 ), destijds een van de sterkste gevallen in het onderzoek van de universiteit van Virginia, die zich al jong herinnerde zijn eigen grootvader te zijn geweest ( 6 minuten ) :

https://www.youtube.com/watch?v=zLG1SgxNbBM

James Leiniger ( 1998 ) herinnerde zich als peuter zijn vorig leven als gevechtspiloot in WW II en had lang last van ernstige traumas tot gerichte aandacht voor de zaak hem gestaag hielp. Ook deze zaak was een van de meest overtuigende in het onderzoek naar reincarnatie aan de universiteit van Virginia : 

https://www.youtube.com/watch?v=5965wcH2Kx0

Editie van Nederlands tv programma 'Wie was ik ?' ( KRO / 45 minuten ) :

https://www.youtube.com/watch?v=A30X3xPdP68

De Britse Jenny Cockell ( 1953 ) herinnerde zich reeds als kind eerder in Ierland te hebben geleefd. De film gemaakt naar aanleiding van haar boek ( 'Yesterdays' children' ) is ook te vinden op You Tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=GLkgr7mbP5o&t=2301s  
Lezing van ervaringsdeskundige Carol Bowman die zichzelf opleidde ( 112 minuten ) nadat haar kinderen beide aangaven eerder te hebben geleefd :

https://www.youtube.com/watch?v=3WdMYIWKwMU&t=2635s

Verklaring van de dochter van Bowman bij Oprah Winfrey ( 1994 ) :

https://www.youtube.com/watch?v=h7FTPuavk9Q

Spontane 'vers van de pers' verklaring van Amerikaanse moeder over bekentenis zoontje :

https://www.youtube.com/watch?v=9guYoTv1KAY


ONDERWIJS & WETENSCHAP

'The ultimate science is not the science of physics, it is the science of consciousness' ( R. Spira ) 
Clip over de science and non-duality ( SAND ) conferentie die sinds enige jaren vooral in de VS wordt georganiseerd :
https://www.youtube.com/watch?v=BKrN8vqAAVg

Het Urantia Boek ( HUB ) spreekt over Havona, het centrale 'heilige' heelal waaromheen zeven superuniversa ( waar het evolutionaire leven zich zou afspelen ) rondgaan. Havona is mogelijk hetzelfde als wat geleerden het reuzen elliptische sterrenstelsel IC 1101 noemen. Dit stelsel is volgens geleerden het grootste object in het waarneembare heelal. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwpPy2IDNwE

HUB schetst hoe gestaag de mens evolueert, ook op het gebied van taal, van duizenden talen naar - zoals we nu zien gebeuren op Urantia - een zich sterker ontwikkelende 'wereldtaal' [ Engels groeit jaarlijks met 4.000 woorden ] 

https://www.youtube.com/watch?v=RKK7wGAYP6k&t=637s

HUB informeert ons over de Basken en Berbers als de laatste genetische erfgenamen van de oude 'blauwe mensen' die ooit Europa bevolkten, voordat in enorme 'golven' vanaf ongeveer 30.000 jaar geleden, de Adamieten, Andieten en andere 'Indo Europeanen'  Europa introkken vanuit het Midden Oosten. De Baskische taal is uniek in Europa en is met geen enkele andere Europese taal verwant, aldus hebben geleerden inmiddels terecht vastgesteld.

https://www.youtube.com/watch?v=DIsSQkfxjOU

Een ontwikkeling die voor duidelijkheid zorgt op het gebied van het sterven, en de begeleiding daarin is : Advanced Care Planning. Het is voor artsen vaak lastig wat te zeggen als je niet meer beter kan worden, omdat ze hier in hun opleiding weinig over horen.  De 'spiritualisering' van de samenleving heeft daarin duidelijk een taak, en wordt gestaag door wetenschappers opgepikt. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6DIhn9MUcs

Net als water heeft ook glas mysterieuze eigenschappen, die nog nauwelijks worden begrepen.  Van water is bekend dat ze bij een bepaalde temperatuur ( enkele graden boven nul ) het zwaarste soortelijk gewicht heeft, bij de gratie waarvan het leven zich heeft kunnen ontwikkelen, ook in bevroren meren en rivieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppg65oH_rkc&t=200s

Antropologe Genevieve von Petzinger onderzoekt de mysterieuze tekeningen op rotswanden, die met name in Frankrijk en Spanje zijn gevonden.  Het Urantia Boek noemt in dit verband de Cro Magnon mensen die als een van de eerste groepen voortkwamen uit de versmelting van de blauwe en violette mensen ( Adamieten ). 
Een citaat : 'Zij waren moedig, maar vooral kunstzinnig; de vermenging met de Adamieten deed de scheppende verbeeldingskracht plotseling snel toenemen.'   Verhandeling 80 
https://www.youtube.com/watch?v=hJnEQCMA5Sg&t=2s

Evolutie heeft altijd plaatsgevonden door zowel collectieve als individuele inzet en talenten. De Amerikaanse Narda Pitkethly ontwierp een inventieve manier voor kids om beter Engels te leren lezen : 

https://www.youtube.com/watch?v=l0o3uKaEZcM