Over mij

 

Robert Zwemmer ( 1955 ) : Ik beschouw mezelf als een filosoof, een - zoals Het Urantia Boek het noemt - 'coordinator van ideeen'. Er zijn bijzondere ontwikkelingen gaande, en het lijkt de moeite waard deze nader te duiden.  

Aanvankelijk was ik tien jaar betrokken bij een leraar in India, die frequent sprak over 'kosmisch bewustzijn' als een geleefde ervaring.  In een boek over een collega van mijn eerste leraar, Jiddu Krishnamurti ( 1895 - 1986 ),  vond ik een belangrijk citaat dat me uiteindelijk leidde naar een bijzondere tekst : Het Urantia Boek. 

Het Urantia Boek en wat geestelijke leraren als Krishnamurti, Osho etc. melden sluit prachtig op elkaar aan. Dat dergelijke leraren niet uitgebreid ingaan op de suggestie die centraal staat in Het Urantia Boek, dat onze aarde deel uitmaakt van een in essentie geestelijke werkelijkheid, kan worden teruggevoerd op een woord dat frequent terugkeert in Het Urantia Boek : mandaat.  
Ik denk graag na over hoe wetenschap en spiritualiteit gestaag naar elkaar toe schuiven. Zijn juist geleerden niet gebaat bij aandachtig werken, en is de essentie van aandacht niet ten diepste verbonden met spiritualiteit ? Velen menen dat wetenschap en spiritualiteit aparte zaken zijn, maar de essentie van spiritualiteit is aandacht, toewijding, nadenken.  

 

Omdat geestelijke leraren zich vooral bezig houden met hun gehoor de waarde van het 'hier en nu' bij te brengen, lijkt het de taak van filosofen, journalisten, kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, programmamakers, om meer in gesprek te gaan en na te denken over de educatieve waarde van op deze website vermeldde zaken.    

Einstein werd eens gevraagd wat het belangrijkste issue is waar de moderne mens mee wordt geconfronteerd. Hij keek naar de grond voor hem, toen naar de journalist en zei : 'Ik geloof dat het belangrijkste waar de mens nu antwoord op wil hebben is de vraag :  "Is het universum een vriendelijke plek ?" '.

Wat vooral voorbij komt in de media is angst, en dat we bang zouden moeten zijn, als aardebewoners, voor vreemde beschavingen die ons van alles kunnen aandoen ( Stephen Hawking e.a. ). Tegelijkertijd gunnen dergelijke mensen de magnifieke graancirkels geen blik waardig.  Ook zien we in het journaal steevast ellende, terwijl de mooie gebeurtenissen - die werkelijk betekenis hebben - systematisch worden ontweken. 

In mijn presentatie vertel ik over de beeldschone wijze waarop Het Urantia Boek, het fenomeen graancirkels, vorderingen in cultuur en wetenschap elkaar in feite elegant aanvullen.  En dat er niets is om bang voor te zijn.