UB & Graancirkels 

Deze pagina vormt een ode aan hen die door de jaren heen hun best gedaan hebben de graancirkels in beeld te brengen. Ondergetekende volgt dit verschijnsel vooral n.a.v. zijn ontdekking van Het Urantia Boek en heeft zo verbanden kunnen leggen die - wellicht - een snaar raken die aanspreekt. 

Niet alle onderzoekers hebben dezelfde mening over hun afkomst, maar de meesten vermoeden wel een spirituele bron. Het verschijnsel boeit, maar het wordt onderzoekers niet makkelijk gemaakt, soms zijn de lichtbollen die zijn waargenomen groot als een skippybal, dan weer klein als een vlinder. 

Het Urantia Boek heeft het weliswaar nergens over graancirkels ( of iets wat daar op lijkt ) maar behandelt wel een geestelijke orde genaamd de Hemelse Kunstenaars. Zouden de lichtbollen die door diverse mensen zijn waargenomen door de jaren, en de Hemelse Kunstenaars in Het Urantia Boek een en dezelfde kunnen zijn ?

 

CROOKED SOLEY 2002

Een van de meest indrukwekkende formaties die door de jaren verscheen was deze graancirkel bij het gehucht Crooked Soley, die op 27 augustus 2002, laat in het seizoen, verscheen. De formatie representeerde een heuse DNA spiraal die in dit geval leek te verwijzen naar wat je 'het geestelijk DNA der dingen' zou kunnen noemen.   

Je ziet dat deze formatie niet alleen bestaat uit nog staand gewas ( 504 partjes ), maar ook in het liggend gewas zijn vierkantjes te zien met dezelfde vorm ( 792 stuks ).  In totaal bestond deze formatie uit 1.296 partjes gewas, die zo lijken te verwijzen naar drie verschillende hoofdstukken in Het Urantia Boek, met allerlei relevante informatie over de grote menselijke zoektocht naar kennis, en vragen als : 'Waarom zijn we hier ?' 

Interessant is dat 504 tevens staat voor het aantal uren dat past in drie weken zoals we die op onze planeet ( Urantia, aldus het boek ) kennen. Drie weken bevat natuurlijk 21 dagen, en het is juist in verhandeling 21 van Het Urantia Boek dat de Schepper Zonen worden beschreven. De geestelijke leiders van de 'plaatselijke universa' waaruit het grotere geheel der dingen - volgens de tekst - zou zijn opgebouwd. 

 

ETCHILHAMPTON HILL 1997

Deze twee formaties ( de bovenste met 780 partjes opstaand gewas ) en de tweede met iets wat op een amulet lijkt, verwijzen vermoedelijk naar verhandeling 69 genaamd : 'Primitieve menselijke instellingen'  in Het Urantia Boek. Op pagina 780 in deze verhandeling 69 wordt ingegaan op hoe het primitieve communisme een bouwsteiger vormde voor  latere belangrijke ontwikkelingen.  

Over de tweede formatie, op pagina 781, valt het volgende te lezen : 'Persoonlijke bezittingen van het ornamentele type ontstonden door het dragen van amuletten. IJdelheid en de vrees voor geesten bracht de vroege mens ertoe alle pogingen te weerstaan om hem zijn geliefde amuletten te doen afleggen, want dit bezit werd hoger geschat dan de eerste levensbehoeften.' 

 

CLAY HILL 2010

Op enig moment ging het verhaal dat de formaties door mensen worden gemaakt, echter met sommige formaties is dit onmogelijk, ook wetend dat de meeste formaties 's nachts verschijnen. Merk op dat het hier lijkt alsof de groep naast iets staat wat op een enorm podium lijkt, terwijl dit een gewoon veld betreft, vlak.  Als een rode draad door het fenomeen heen loopt het speelse benadrukken van het belang van schoonheid, dat blijkbaar een connectie heeft met waarheid. 

Een citaat uit de tekst waar de lezer direct wordt aangesproken  :  'Soms is het mogelijk uw bewustzijn te laten verlichten, om de goddelijke stem te horen die steeds in uw innerlijk spreekt, zodat ge u ten dele bewust moogt worden van de wijsheid, waarheid, goedheid, en schoonheid van de potentiële persoonlijkheid die constant in u woont.' 

 

NEAR WINCHESTER 2012

Regelmatig lijkt de Bovenwereld middels graancirkels blijk van waardering te geven over het groeien van cultuur. Hier zien we een formatie pal naast de plek waar een festival, de zogenaamde Boomtown Fair' ( zomer 2012 ), plaatsvond in Engeland.   Wat opvalt is de eenvoud en schoonheid van zaken die op speelse wijze worden aangestipt. 

Vergelijk dit soort zachtaardige uitingen met de vibe die vaak in science fiction films voorbij komt, en frequent in de overwegingen van geleerden als het aankomt op 'ET', en je weet dat er nog een lange weg te gaan is. Maar als je alles zorgvuldig op een rij zet lijkt het vanzelfsprekend dat we in een vriendelijk universum leven.  

Merk op dat deze formatie vooral VERBONDENHEID suggereert.  

Een relevant citaat in Het Urantia Boek : 

Toen de samenleving zich ontwikkelde, was honger naar voedsel niet langer de enige stimulans tot onderlinge samenwerking. Talrijke andere soorten honger, het besef van uiteenlopende behoeften, hebben alle geleid tot een nauwere verbondenheid van het mensdom. Maar tegenwoordig is de samenleving topzwaar door de vermeende menselijke behoeften die haar overwoekeren.' 

 

MARTINSELL HILL 2000

Onderstaande formatie heeft een heel mooie 'lay' zoals onderzoekers het noemen, een bloemachtig motief en tien prachtig gelegde cirkels.  Het is opvallend dat het hier gaat om tien cirkels, in de meeste formaties zijn getallen als drie, zeven en twaalf terug te vinden, als ook hun veelvouden en combinaties. Je zou die getallen merktekens kunnen noemen, die vaak bewust lijken te worden achtergelaten door de makers. 

Het ziet ernaar uit dat we in bijzondere tijden leven, waarin we de waarde van schoonheid herontdekken en een plaats leren geven binnen de vraag waarom we leven, en of waarin we ons bevinden toeval is, of dat er meer aan de hand is.  Overigens .. graancirkels kunnen natuurlijk worden bewonderd bij de gratie van ontwikkelingen in de wetenschap : zonder helicopters, camera's en andere meetapparatuur zouden ze nooit op deze wijze zichtbaar zijn. 

De graanformaties lijken een elegante hint vanuit een andere werkelijkheid, die ons liefdevol uitnodigt door te gaan op het pad waarop we ons bevinden. Het hobbelige pad genaamd 'het evolutionaire leven', met zijn ogenschijnlijk grote tegenstellingen en onrechtvaardigheden. Wanneer we echter de moeite nemen wat meer open te staan voor de hints die zijn geweven in allerlei observaties die geleerden nu nog vaak voor raadsels plaatsen, lijken we inderdaad een steeds grootsere toekomst in te gaan.       


ALTON BARNES 1996  

Op East Field bij Alton Barnes verschijnen vaak de mooiste exemplaren. Deze formatie lijkt te verwijzen naar de verhandeling in Het Urantia Boek over de verdere evolutie van religie ( 92 ), maar ook naar, in verband met het kunstig camoufleren van vier kralen, een verhandeling ( 88 ) die komischerwijs 'Fetisjen, tovermiddelen en magie' heet.

Iets wat maar nauwelijks is doorgedrongen tot de moderne cultuur, noch tot de conventionele religies, is dat humor en religie ( evoluerende 'geestkracht' ) heel goed samengaan.   Dit is ook mensen opgevallen die de afgelopen decennia naar leraren als J. Krishnamurti en Osho hebben geluisterd, en meer recent naar iemand als Jaggi Vasudev of Eckhart Tolle.   

Een UB citaat : 'Religie geeft nieuwe betekenis en zin aan alle groepsverbanden – families, scholen, en verenigingen. Ze verleent nieuwe waarden aan het spel en brengt alle ware humor op hoger peil.'  

Courtesy pictures : Steve Alexander and Lucy Pringle