UB & Graancirkels 
 

Deze rubriek vormt een ode aan hen die door de jaren heen hun best gedaan hebben dit bijzondere fenomeen, de graancirkels, in beeld te brengen. Ondergetekende volgt dit verschijnsel vooral n.a.v. zijn ontdekking van Het Urantia Boek en heeft zo verbanden kunnen leggen die - wellicht - een snaar raken die aanspreekt. 

Graancirkels zijn geheimzinnige geometrische patronen die verschijnen in gewassen als tarwe, rogge, gerst, haver en in velden met raapzaad, mosterdzaad, wortelen, aardappelen. Ook zijn patronen waargenomen in sneeuw, ijs, zand en de harde bodem van een rivierbedding. Dankzij de inzet van mensen die ze fotograferen zijn velen inmiddels vastgelegd. 

Niet alle onderzoekers van graancirkels hebben dezelfde mening over hun afkomst, maar de meesten vermoeden wel een spirituele bron. Het verschijnsel boeit wereldwijd veel mensen, maar het wordt onderzoekers niet makkelijk

Courtesy : Steve Alexander


gemaakt, soms zijn de lichtbollen die bij de formaties zijn waargenomen groot als een skippybal, dan weer klein als een vlinder. Meestal zijn ze rond, ook zijn er wel hoekige exemplaren gespot, het is alsof ze ons bewust willen uitdagen. De 'graancirkelmakers' ( lichtbollen ) worden soms ook wel BOL's genoemd, een afkorting van 'Balls Of Light'.  Er lijkt vooral te worden gewerkt met elektromagnetische straling ( hitte ) om de gewassen te manipuleren.

In 2011 loofde de organisatie Crop Circle Challenge een bedrag uit van 100.000 pond voor mensen die de enorme formatie uit augustus 2001 ( de Galaxy formatie ) konden recreeren onder dezelfde omstandigheden. Hier is nooit gehoor aan gegeven. Onderzoekers en particulieren hebben regelmatig geld geboden ( van 3.000 tot 10.000 pond ) om een copie te maken van een graancirkel die door hoaxers werd geclaimd. Hier is door de hoaxers nooit op ingegaan. 

Het Urantia Boek heeft het weliswaar nergens over graancirkels ( of iets wat daar op lijkt ) maar behandelt in deel II wel een geestelijke orde genaamd de Hemelse Kunstenaars. Zouden de BOL's en de Hemelse Kunstenaars in Het Urantia Boek een en dezelfde kunnen zijn ?  Het lijkt er op !

 

ETCHILHAMPTON HILL 1997

Deze twee formaties ( de bovenste met 780 partjes opstaand gewas ) en de tweede met iets wat op een amulet lijkt verwijzen vermoedelijk naar pagina 780 en 781 ( verhandeling 69 : 'Primitieve menselijke instellingen' ) in Het Urantia Boek. Op de eerste pagina wordt ingegaan op hoe het primitieve communisme een bouwsteiger vormde voor  latere belangrijke ontwikkelingen.  

Over de tweede formatie valt het volgende te lezen ( pag. 781 ) : 'Persoonlijke bezittingen van het ornamentele type ontstonden door het dragen van amuletten. IJdelheid en de vrees voor geesten bracht de vroege mens ertoe alle pogingen te weerstaan om hem zijn geliefde amuletten te doen afleggen, want dit bezit werd hoger geschat dan de eerste levensbehoeften.' 

In 2000 verscheen opnieuw een formatie die sterk leek op het vierkante exemplaar, met 1600 partjes staand gewas. Pal naast dit exemplaar verscheen een hart dat leek te refereren aan een toespraak van Christus, op pagina 1601, waarbij in drie opeenvolgende zinnen - en als respons op een persoon uit Damascus, aldus de tekst - de meester het woord 'hart' weeft in zijn respons.  

Courtesy : Steve Alexander

 

CROOKED SOLEY 2002

Deze formatie verscheen eind augustus 2002 bij het gehucht Crooked Soley in Engeland, bijzonder aan dit exemplaar is dat ze bestaat uit 504 opstaande en 792 liggende partjes gewas, in totaal 1.296 'partjes' die op creatieve manier lijken te corresponderen met de tekst in Het Urantia Boek. Zo maakt pagina 504 deel uit van verhandeling 44 ( de Hemelse Kunstenaars ), en pagina 792 van verhandeling 70 ( Evolutie van het menselijk bestuur ).  Aldus lijkt met deze graancirkel iets te worden geduid over de geestelijke wereld en anderzijds over de weg van de sterfelijke mens, die via het proces van vallen en opstaan gestaag vordert richting geestelijke volwassenheid.  

Ook pagina 1.296 ( de som van 504 en 792 ) heeft ons in die zin iets te vertellen wat strookt met wat 'de groten der aarde' ons te vertellen hebben, hoewel het een lastig citaat blijft : "Op de niveaus van het oneindige en het absolute omsluit het moment van het heden zowel het gehele verleden als de gehele toekomst. IK BEN betekent ook IK WAS en IK ZAL ZIJN. En dit vormt de beste voorstelling die wij van de eeuwigheid en het eeuwige kunnen hebben." 

Opmerkelijk aan voornoemde aantallen bewerkte stukjes gewas is ook dat de diverse getallen stroken met respectievelijk het aantal uren in ( 504 ) 21, 33 en 54 etmalen, zoals we die op aarde kennen.  

Courtesy : Steve Alexander
 

CLAY HILL 2010

Enige jaren geleden ging soms het verhaal dat de formaties door mensen worden gemaakt, echter met sommige formaties, zoals dit exemplaar, is dit eenvoudig onmogelijk, ook wetend dat de meeste formaties 's nachts worden gemaakt. Merk op dat het lijkt alsof de groep links op de foto naast iets staan wat op een podium lijkt, terwijl natuurlijk dit een gewoon veld betreft, vlak. Als een rode draad door het fenomeen heen loopt het speelse benadrukken van het belang van schoonheid dat weer een connectie heeft met waarheid. 

Een persoonlijke hint in Het Urantia Boek :  'Soms is het mogelijk uw bewustzijn te laten verlichten, om de goddelijke stem te horen die steeds in uw innerlijk spreekt, zodat ge u ten dele bewust moogt worden van de wijsheid, waarheid, goedheid, en schoonheid van de potentiële persoonlijkheid die constant in u woont.' 

Courtesy : Steve Alexander

 

NEAR WINCHESTER 2012

Voor wie er oog voor heeft : Regelmatig geeft de Bovenwereld in Het Urantia Boek, en ook middels de graancirkels, blijk van waardering over het groeien van cultuur. Hier zien we een formatie geplaatst pal naast de plek waar een festival, de Boomtown Fair met muziek en andere creatieve zaken ( begin augustus 2012 ), plaatsvond in Engeland.   
Interessant in deze is dat twintig jaar  ( 1989 ) voor de eerste editie van dit festival in 2009 een aantal graancirkel onderzoekers ( waaronder Colin Andrews ) van het eerste uur een buitengewoon bijzonder geluid opvingen in deze zelfde omgeving. Een geluid dat vanuit het oosten leek te komen en meerdere malen om hen heen leek te bewegen, voordat het geluid zich pal voor hen positioneerde. ( Bron : folder 'Crop circles The Exhibition'. Monique Klinkenbergh ) 

Wat keer op keer opvalt is de eenvoud en schoonheid van zaken die door de makers van de formaties, de Hemelse Kunstenaars, vaak op speelse wijze worden aangestipt.  Vergelijk dit soort zachtaardige uitingen met de vibe die vaak in science fiction films voorbij komt, maar soms ook in de overwegingen van geleerden als het aankomt op hoe 'ET' ons zou kunnen benaderen, en je weet dat er nog een lange weg te gaan is. Maar voor hen die eenvoudig alle feiten op een rij zetten kan geconcludeerd worden dat we in een vriendelijk universum leven, dat uiteindelijk vooral ons op de hoogte lijkt te willen brengen van de schoonheid der dingen. 

Merk op dat deze formatie vooral VERBONDENHEID suggereert.  

Een citaat uit Het Urantia Boek over dit onderwerp : 

'Toen de samenleving zich ontwikkelde, was honger naar voedsel niet langer de enige stimulans tot onderlinge samenwerking. Talrijke andere soorten honger, het besef van uiteenlopende behoeften, hebben alle geleid tot een nauwere verbondenheid van het mensdom. Maar tegenwoordig is de samenleving topzwaar door de vermeende menselijke behoeften die haar overwoekeren.' 

Courtesy : Steve Alexander

 

FIGSBURY RING, WILTSHIRE 2016

In 1977 kwam het schitterende album 'The Year of the Cat' uit, typisch een poetisch kunststukje waarvan we eigenlijk mogen verwachten dat er waardering voor bestaat in de Bovenwereld. En inderdaad,  39 jaar nadat het album met deze naam uitkwam verscheen in 2016 deze relatief simpele, maar toch hartverwarmende, humorvolle formatie. 

Net als de formatie bij de Boomtown Fair in 2012, ziet het ernaar uit dat de Hemelse Kunstenaars ons met dit kunststukje wilden herinneren aan iets waarvoor ook zij grote waardering hebben :  muziek, schoonheid en gratie.

Het getal 39 herinnert speels aan zowel het merkteken ( 3+9= ) 12, als aan ( 1+2=) 3 als aan 7. De laatste associatie is wat lastiger te ontdekken, maar er zijn zeven combinaties mogelijk vanuit 'drie' ( 1, 2, 3, 1 en 2, 1 en 3, 2 en 3 en 1-2-3 ). 

Op dit principe is de indeling ( aldus Het Urantia Boek ) van het door evolutionaire stervelingen bewoonde deel van het heelal gebaseerd : er zouden zeven enorme sterrenwolken zijn, zogenaamde superuniversa, waar het stervelijke leven zich zou ontwikkelen. Onze planeet Urantia zou zich in het zevende superuniversum bevinden ( Orvonton ). 

Herinner je je het begin nog van het lied van Al Stewart ?!  

https://www.youtube.com/watch?v=cqZc7ZQURMs


On a morning from a Bogart movie
In a country where they turn back time
You go strolling through the crowd like Peter Lorre
Contemplating a crime
She comes out of the sun in a silk dress running
Like a watercolor in the rain
Don't bother asking for explanations
She'll just tell you that she came
In the year of the cat ..

 

Courtesy : Steve Alexander


MARTINSELL HILL 2000

Onderstaande formatie heeft een heel mooie 'lay' zoals onderzoekers het noemen, een bloemachtig motief en tien prachtig 'gelegde' cirkels.  Het is opvallend dat het hier gaat om tien cirkels, in de meeste formaties zijn getallen als drie, zeven en twaalf terug te vinden, als ook hun veelvouden en combinaties. Je zou die getallen merktekens van de Bovenwereld kunnen noemen, die vaak bewust lijken te worden achtergelaten door de makers. 

Het ziet ernaar uit dat we in deze 21e eeuw in bijzondere tijden leven, waarin we de waarde van schoonheid herontdekken, en een plaats leren geven binnen de vraag waarom we leven, en of waarin we ons bevinden toeval is of dat er meer aan de hand is.  Graancirkels kunnen worden bewonderd bij de gratie van ontwikkelingen in de wetenschap, immers zonder helicopters, camera's en allerlei andere meetapparatuur zouden ze nooit op deze wijze zichtbaar zijn. 

De formaties lijken een elegante hint vanuit een andere werkelijkheid, die ons liefdevol uitnodigt door te gaan op het pad waarop we ons bevinden. Het hobbelige pad genaamd het evolutionaire leven, met zijn ogenschijnlijk grote tegenstellingen en onrechtvaardigheden. Wanneer we echter de moeite nemen wat meer open te staan voor de hints die zijn geweven in allerlei prille observaties ( zie You Tube pagina ) die geleerden nu nog vaak voor raadsels plaatsen, lijken we inderdaad een steeds grootsere toekomst in te gaan.       

Courtesy : Steve Alexander 


COOKS PLANTATION 2013

Veel formaties lijken ons te willen herinneren aan het verhaal van Jezus van Nazareth, volgens de tekst de 'Schepper Zoon' van het plaatselijk universum waarvan ons zonnestelsel deel uitmaakt, en wiens leven in deel IV van Het Urantia Boek wordt beschreven.  De horizontale en verticale staafjes aan de buitenkant van deze formatie worden ook in andere graancirkels soms gebruikt, en lijken de verhandelingen ( pagina's ) in Het Urantia Boek te willen uitbeelden.  

Deze specifieke formatie lijkt ons te willen herinneren aan het bekende verhaal van de apostelen die op Sabbath wat van het rijpe graan eten. Iets wat de irritatie opwekt van Farizeeen die Jezus achtervolgden, waarop de leraar zou hebben gezegd :  'IK ZEG U DAT DE SABBATH IS GEMAAKT VOOR DE MENS, en niet de mens voor de Sabbath' . Volgens Het Urantia Boek zou dit voorval op 24 april AD 28 hebben plaatsgevonden.  

Courtesy : Steve Alexander

 

ALTON BARNES 1996  

Op East Field bij Alton Barnes verschijnen vaak de mooiste exemplaren. Deze schitterende formatie lijkt te verwijzen naar verhandeling 92 van Het Urantia Boek ( 'De verdere evolutie van religie' ), maar ook naar, in verband met het kunstig wegwerken van vier kralen, verhandeling 88, die komischerwijs 'Fetisjen, tovermiddelen en magie' heet ! 

Iets wat maar nauwelijks is doorgedrongen, tot heden, tot de moderne cultuur en al helemaal niet tot de meer conventionele religies is dat humor en religie ( evoluerende 'geestkracht' ) feitelijk heel goed samengaan.   Dit is ook mensen opgevallen die de afgelopen decennia naar leraren als Osho, J. Krishnamurti en swami Yogananda hebben geluisterd.   

Een UB citaat : 'Religie geeft nieuwe betekenis en zin aan alle groepsverbanden – families, scholen, en verenigingen. Ze verleent nieuwe waarden aan het spel en brengt alle ware humor op hoger peil.'  ( verhandeling 99 ) 

Courtesy : Steve Alexander


GUSSAGE ST ANDREW 2014

Deze niet echt heel indrukwekkende formatie deed ondergetekende sterk denken aan zowel een verjaardag, vanwege de merkwaardige slingers die zelden voorkomen in graancirkels, en aan een film in de serie Indiana Jones ( Indiana Jones and the last Crusade ) waarin Jones 'de beker' moet uitkiezen om het leven van vader ( Sean Connery ) te redden.   

Het is een eenvoudige formatie, maar uiteindelijk toch een zeer indrukwekkende, omdat ze lijkt te verwijzen naar de geboortedag van Jezus van Nazareth. De graancirkel verscheen op 13 augustus 2014, acht dagen voor de 2020e geboortedag ( die volgens HUB viel op 21 08 7 BC ) van Jezus.

Merk op : het jaar nul heeft nooit bestaan, dus : 2014 plus 6. 

De berekening hoeveel etmalen zijn verstreken op deze dag ( 13 08 2014 AD ), komt uit op een beeldschoon getal ( 737.797 ) dat niet tevoorschijn was gefloept wanneer de formatie op de verjaardag zelf zou zijn verschenen.  Ook frappant : het logo van Het Urantia Boek, drie concentrische cirkels, staat centraal in de formatie.  

In de tekst van Het Urantia Boek, maar ook in de graancirkels, zijn geregeld sporen van getallen als 3, 7 en 12 terug te vinden, en hun veelvouden en combinaties. Ze worden beschreven als iets wat je merktekens zou kunnen noemen. Vooral het getal 77 komt frequent terug in het boek : zo heeft deel IV ( over het leven van Jezus ) ook 77 verhandelingen, en worden de auteurs van deel IV, een geestelijke orde genaamd de Middenwezens, beschreven in verhandeling 77.

Merk ook op dat er iets heel onconventioneels zit in het juist op deze wijze herinneren aan de geboortedag van JC.  Evolutionaire mensen als jij en ik zijn immers gewend verjaar- en feestdagen precies op bepaalde data te vieren. In die zin lijken de geestelijke krachten achter de graancirkels ons aan het werk te willen zetten.  Ook de grote leraar J. Krishnamurti zei in zijn lezingen vaak : THINK ! THINK !    

Courtesy : Lucy Pringle

 

HACKPEN HILL 2012

Ooit noemde een vriendin ze 'energiedingetjes' .. ijle vormen die je soms om je heen kunt waarnemen, en waarvan je weet .. dit is geen gewone materie. Ik herkende wat ze zei, hoewel ook ondergetekende destijds geen idee had wat het was. Nog steeds komen ze soms voorbij, met name als je ( ik ) een bepaalde fysieke inspanning hebt verricht. Of dit 'materiaal' hetzelfde is als wat Het Urantia Boek  'morontia-materiaal' noemt is me niet duidelijk, vooralsnog. 

In de laatste week van augustus 2012 verscheen deze beauty, die de naam Doos van Pandora meekreeg. Apart aan dit exemplaar is dat de driemaal 16 'tegelachtige' vierkanten, een symbool voor de tastbare materie zoals we die kennen lijken te verbeelden, en weer worden ondersteund door zestig bloemachtige, zacht ogende motieven.
Iets wat normaliter niet kan volgens wetenschappers in verband met de zwaartekracht. 

De ( driemaal 16 = ) 48 tegels lijken in deze context een referentie aan verhandeling 48 in Het Urantia Boek : Het morontia-leven. Volgens de auteurs van deze verhandeling zijn er drie vormen, of stadia : het fysieke, morontia en geest. 

Zo meldt de tekst van deze verhandeling 48 : 

'De morontia-gebieden zijn de verbindingswerelden in de plaatselijke universa
tussen de materiële en de geestelijke niveaus waarop schepselen bestaan.' 

En over de architectonische werelden ( elliptische sterrenstelsels in wetenschapstaal ) : 
'Al deze werelden zijn architectonische werelden, en kennen precies het dubbele aantal
elementen van de geëvolueerde planeten. Deze ( .. ) werelden zijn niet alleen overvloedig
voorzien van zware metalen en kristallen, aangezien ze honderd fysische elementen hebben,
maar zij kennen eveneens precies honderd vormen van een unieke energiestructuur die 
morontia-materiaal wordt genoemd.' 

En direct daarna over de fabricage van dergelijke 'materie' : 

'De Meester-Fysische Controleurs en de Morontia-Krachtsupervisoren ( bepaalde geestelijke orden volgens de tekst / RZ)  kunnen de omwentelingen van de primaire eenheden van materie zo modificeren en deze verbindingen van energie tezelfdertijd op zulk een wijze transformeren, dat deze nieuwe substantie wordt geschapen.' 

De landeigenaar ( James Hussey ) destijds over deze formatie : “Initially we were very cross ( geirriteerd ) to see this in the middle of our field. But the more we learned about it, the more we were amazed and inspired. It's a mystery. It was formed during a dark and stormy night, within a maximum of 6 hours. If people have done it, I think they are very clever. And if they are that clever, why would they do it?”  ( Bron : Folder van The Crop Circle Exhibition Project. www.cropcircleaccess.com

 

Courtesy : Steve Alexander