Heelal & Graancirkels 

Deze rubriek vormt een ode aan hen die door de jaren heen hun best gedaan hebben de graancirkels in beeld te brengen. Ondergetekende volgt dit verschijnsel vooral n.a.v. zijn ontdekking van Het Urantia Boek en heeft zo verbanden kunnen leggen die hopelijk een snaar raken die aanspreekt. 

Niet alle onderzoekers hebben dezelfde mening over hun afkomst, maar de meesten vermoeden wel een spirituele bron. Het verschijnsel boeit, maar het wordt onderzoekers niet makkelijk gemaakt, soms zijn de lichtbollen die zijn waargenomen groot als een skippybal, dan weer klein als een vlinder. 

Het Urantia Boek heeft het weliswaar nergens over graancirkels ( of iets wat daar op lijkt ) maar behandelt wel een geestelijke orde genaamd de Hemelse Kunstenaars. Zouden de lichtbollen die door diverse mensen zijn waargenomen door de jaren heen, en de Hemelse Kunstenaars in Het Urantia Boek een en dezelfde kunnen zijn ?

 

ETCHILHAMPTON HILL 1997

Deze twee formaties, de bovenste met bijna 800 partjes opstaand gewas en de tweede met iets wat op een amulet lijkt, verwijzen mogelijk naar een verhandeling genaamd : 'Primitieve menselijke instellingen' in Het Urantia Boek. In deze verhandeling wordt ingegaan op hoe het primitieve communisme een bouwsteiger vormde voor  latere belangrijke ontwikkelingen.  

De tweede formatie lijkt hier te worden beschreven : 'Persoonlijke bezittingen van het ornamentele type ontstonden door het dragen van amuletten. IJdelheid en de vrees voor geesten bracht de vroege mens ertoe alle pogingen te weerstaan om hem zijn geliefde amuletten te doen afleggen, want dit bezit werd hoger geschat dan de eerste levensbehoeften.' 


 

CLAY HILL 2010

Op enig moment ging het verhaal dat de formaties door mensen worden gemaakt, echter met sommige formaties is dit onmogelijk, ook wetend dat de meeste formaties 's nachts verschijnen. Merk op dat het lijkt alsof de groep links boven naast iets staat wat op een podium lijkt, terwijl dit een gewoon veld betreft, vlak.  Als een rode draad door het fenomeen heen loopt het speelse benadrukken van het belang van schoonheid, dat weer een connectie heeft met waarheid. 

Een Urantia Boek citaat :  'Soms is het mogelijk uw bewustzijn te laten verlichten, om de goddelijke stem te horen die steeds in uw innerlijk spreekt, zodat ge u ten dele bewust moogt worden van de wijsheid, waarheid, goedheid, en schoonheid van de potentiële persoonlijkheid die constant in u woont.' 

 

NEAR WINCHESTER 2012

Regelmatig lijkt de Bovenwereld blijken van waardering te geven over het groeien van cultuur. Hier zien we een formatie pal naast de plek waar een festival, de zogenaamde 'Boomtown Fair' ( zomer 2012 ), plaatsvond in Engeland.   
Wat opvalt is de eenvoud en schoonheid van zaken die op speelse wijze worden aangestipt. 

Vergelijk dit soort zachtaardige uitingen met de vibe die vaak in science fiction films voorbij komt, en ook frequent in de overwegingen van geleerden als het aankomt op hoe 'ET' ons zou kunnen benaderen, en je weet dat er nog een lange weg te gaan is. Maar wanneer je alles op een rij zet lijkt het vanzelfsprekend dat we in een vriendelijk universum leven. Een universum dat ons vooral op de hoogte lijkt te willen brengen van de schoonheid der dingen. 

Merk op dat deze formatie vooral VERBONDENHEID suggereert.  

Een voor deze moderne tijd relevant citaat in Het Urantia Boek : 

Toen de samenleving zich ontwikkelde, was honger naar voedsel niet langer de enige stimulans tot onderlinge samenwerking. Talrijke andere soorten honger, het besef van uiteenlopende behoeften, hebben alle geleid tot een nauwere verbondenheid van het mensdom. Maar tegenwoordig is de samenleving topzwaar door de vermeende menselijke behoeften die haar overwoekeren.' 

 

ALTON BARNES 1996  

Op East Field bij Alton Barnes in Engeland verschijnen vaak de mooiste exemplaren. Deze formatie lijkt te verwijzen naar de verhandeling in Het Urantia Boek over de verdere evolutie van religie, maar ook naar, in verband met het kunstig wegwerken van vier kralen, een verhandeling die komischerwijs 'Fetisjen, tovermiddelen en magie' heet.

Iets wat maar nauwelijks is doorgedrongen tot de moderne cultuur, noch tot de conventionele religies, is dat humor en religie ( evoluerende 'geestkracht' ) heel goed samengaan.     

Een UB citaat : 'Religie geeft nieuwe betekenis en zin aan alle groepsverbanden – families, scholen, en verenigingen. Ze verleent nieuwe waarden aan het spel en brengt alle ware humor op hoger peil.'  

Courtesy pictures : Steve Alexander and Lucy Pringle