Over mij

 

Ik beschouw mezelf als een filosoof, een - zoals Het Urantia Boek het noemt - 'coordinator van ideeen'. Aanvankelijk was ik tien jaar betrokken bij een leraar in India ( Osho ), die sprak over 'kosmisch bewustzijn' als een geleefde ervaring.  In de 90er jaren las ik veel over collega's van Osho, en vond zo een belangrijk citaat dat leidde naar Het Urantia Boek. 

Het Urantia Boek en wat geestelijke leraren melden sluit prachtig op elkaar aan. Dat menselijke leraren niet uitgebreid ingaan op de suggestie die centraal staat in Het Urantia Boek, dat onze aarde een naam heeft en deel uitmaakt van een geestelijke werkelijkheid, lijkt te maken te hebben met een woord dat frequent terugkeert in het boek : mandaat.  

Ik verdiep me in de verfijnde manier waarop wetenschap en spiritualiteit naar elkaar toe schuiven. Juist geleerden zijn gebaat bij aandachtig werken. Is aandacht niet ten diepste verbonden met spiritualiteit ? Velen menen dat wetenschap en spiritualiteit aparte zaken zijn, maar de essentie van spiritualiteit is aandacht, toewijding.  

http://www.robertzwemmer.nl/static/images/website.jpg

In een graancirkel bij Zevenbergen, 2013

Geestelijke leraren houden zich vooral bezig, vanuit hun unieke visie, met hun gehoor de waarde van het 'hier en nu' bij te brengen. En dus lijkt het de taak van filosofen, journalisten, kunstenaars, schrijvers, wetenschappers, programmamakers, om meer in gesprek te gaan en na te denken over de educatieve waarde van de op deze website vermelde zaken.    

Einstein werd eens gevraagd wat het belangrijkste issue is waar de moderne mens mee wordt geconfronteerd. Hij zei te geloven, het belangrijkste waar de mens antwoord op wil hebben is de vraag: "Is het universum een vriendelijke plek ?" 

Wat vooral voorbij komt in de media is dat we bang zouden moeten zijn voor vreemde beschavingen die ons van alles kunnen aandoen ( wijlen Stephen Hawking e.a. ). Tegelijkertijd gunnen geleerden als Hawking de graancirkels geen blik waardig.  Ook in de media zien / lezen we vaak ellende, terwijl gebeurtenissen die werkelijk betekenis hebben lijken te worden ontweken.  De elegante wijze waarop Het Urantia Boek, het fenomeen graancirkels, vorderingen in cultuur en wetenschap elkaar aanvullen, pleit ervoor dat er niets is om bang voor te zijn.