DE NIEUWE TIJD

 

Recent zijn bijzondere ontwikkelingen op gang gekomen die inmiddels vele werelden buiten ons zonnestelsel hebben opgeleverd, sinds de eerste werd gespot in 1995. Waar wetenschappers, filosofen het hebben over mogelijk buitenaards leven en zich verdiepen in de vraag, samengevat in de  Fermi paradox ‘ Waar zijn ze ?’, lijken geestelijke leraren ervoor te waken de weg naar binnen niet te veronachtzamen.

Er schuilt een mooie balans in dit beeld : het pad van zaken uitzoeken, naar buiten treden,  nadenken, speuren, dingen doen, wat de wetenschap bewandelt, en de weg die geestelijke leraren op hun eigen unieke wijze aanbieden, die heel duidelijk het juist genoemde wetenschappelijke pad ook omhelst.

 


Foto: Jan Dirk Verveen

 

In deze Nieuwe Tijd lijken zaken bij elkaar te komen.  In ieder geval geldt dat wetenschappers recent anders zijn gaan kijken naar de mysterieuze donkere materie, die vroeger door hen als saai werd betiteld en inmiddels als buitengewoon opwindend wordt beschreven.

De groten der aarde melden hun gehoor echter niet zozeer dat donkere materie maar ook de alledaagse materie, tot in de fijnste varianten ( onze eigen gedachten ), ten allen tijde nuttig zijn om ‘te ‘beschouwen’.

Dat is waar deze mensen inmiddels velen speels begeleiden, ondersteunen, inspireren in hun leven. Maar nogmaals .. ook sporen zij tot actie aan, ‘Er is geen tijd’  placht J. Krishnamurti vaak te zeggen.

Zeker is dat we leven in een bijzondere tijd, die gestaag zal voeren naar een steeds beter begrip van zaken die zowel de materie als de geest betreffen. Op termijn lijkt het erop dat de eerste zich vrijwel altijd creatief aanpast aan de tweede.