Donaties


Wil je bijdragen aan de goede zaak waar deze website voor staat, namelijk de suggestie dat we inderdaad in een bijzonder heelal leven, en dat wetenschap en spiritualiteit elkaar elegant aanvullen .. ? 

Er wordt veel geschreven over 'het geloof' en hoe dit onverenigbaar is met wetenschap,  de waarheid is dat als je bepaalde zaken echt goed analyseert 'geloof' en wetenschap twee kanten zijn van dezelfde munt ..  

Hartelijk dank alvast, je donatie wordt goed gebruikt !  
 

Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!

Maak s.v.p. het bedrag over op ING rekening NL 14 INGB 0001 5586 55.

Nieuwsbrief
Dit veld graag vullen!