WEBWINKEL

 

PRESENTATIES

Presentaties in Nederlands of Engels;  duur: twee uur, een dagdeel of een dag.
Deze kan worden aangepast aan het niveau van kijkers, ook leerzaam voor kids.  
We gaan in op : hoe op deze website genoemde zaken zich tot elkaar verhouden.

Over de vergoeding onderhandel ik het liefst persoonlijk. 


Ik schreef n.a.v. mijn studie twee DICHTBUNDELS :

Licht als een veertje !


Deze tweede dichtbundel is verschenen in 2012.  Nauw verweven met mijn
studie van Het Urantia Boek, graancirkels, geestelijke leraren en wetenschap .

 


Deze bundel is verschenen in 2007, met essay en lichtvoetige verzen

 

Je kunt de boekjes bestellen :

 

Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!

Maak s.v.p. het bedrag over op ING rekening NL06 INGB 0665 3903 27.

Presentatie
Nieuwsbrief
Dit veld graag vullen!