Blog

 

( LEESTIP voor citaten uit Het Urantia Boek : [ www.urantia.org/nl

Aan de linkerzijde kun je via de LEZEN knop zelf de tekst bestuderen ) 

 

30 oktober 2018 
Komende winter wil ik me richten op het afstemmen van de vele studieaantekeningen door de jaren heen gemaakt. Spannend en een uitdaging waarvan ik nooit dacht dat ik die zou moeten aangaan.  Bijna 40 jaar geleden begon ik 'de zoektocht' in de overtuiging dat 'het denken' en alles daarmee verwant ( lezen / studie / ambitie ) overboord gegooid kon worden.  Haha .. niet dus.  Het is juist via ( gebruik van ) het intellect dat gestaag zaken op zijn plaats beginnen te vallen. 

 

8 november 2018
Las vandaag een stuk over de nieuwe serie van Doctor Who, die vorige maand in premiere is gegaan. 'Een eeuwenoude Time Lord uit de ruimte die de mensheid beschermt tegen buitenaardse schurken' ( NRC 15 oktober ).  De serie wordt blijkbaar bekeken door 77 miljoen mensen in 95 landen. Actrice Jodie Whitttaker speelt 'een alien die in verschillende lichamen terecht komt'. Dit is een vrouw.  Blijkbaar is er grote belangstelling voor 'een alternatieve werkelijkheid'.   
 

5 december 2018
Las vanmorgen :
'Wanneer de mens de ketenen van vrees gaat afschudden, wanneer hij continenten en oceanen met zijn machines, en generaties en eeuwen door zijn documenten met elkaar verbindt, moet hij iedere beperking die hij te boven komt vervangen door een nieuwe, vrijwillig op zich genomen beperking, conform de morele ingevingen van zijn groeiende menselijke wijsheid.' 

Uit : Het Urantia Boek, Verhandeling 118

Fijn als je een favoriete tekst hebt waar je je soms kunt laven aan dit soort juweeltjes : )      

 

2 januari 2019

'Het ontwikkelen van de publieke opinie 

is de enige veilige en juiste methode

om het civilisatieproces te versnellen ;

geweld is maar een tijdelijk middel en

het culturele ontwikkelingsproces zal 

steeds sneller worden naarmate kogels

plaatsmaken voor stembiljetten.'   


Uit : Het Urantia Boek Verhandeling 71

 

9 januari 2019

'Het vuur was een grote civiliseerder: het verschafte de mens zijn eerste middel om
altruïstisch te zijn doordat het hem in staat stelde gloeiende kolen aan een buurman
te geven zonder er zelf minder van te worden.' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 69

 

19 januari 2019

"Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind
toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert
en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm
van het woordenboek."   Albert Einstein

 

24 januari 2019 

"De grote handicap waarmee Urantia zich geconfronteerd ziet bij het
bereiken van de hoge planetaire bestemming van licht en leven, bestaat uit
de problemen van ziekte, degeneratie, oorlog en veeltaligheid. Geen enkele
evolutionaire wereld kan verwachten verder te komen dan het eerste stadium
van bestendiging in licht totdat zij een taal, een religie en een filosofie heeft
verworven."     

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 55

 

19 februari 2019

'Tegenwoordig bevindt Urantia zich in de overgangstijd van deze intellectuele evolutie.
De ene helft van de wereld grijpt verlangend naar het licht der waarheid en de feiten
die de wetenschap ontdekt, terwijl de andere helft wegkwijnt in de armen van oeroud
bijgeloof en maar nauwelijks verhulde magie'. 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 89

 

22 februari 2019

( Naar aanleiding van optreden van twee Leidse astronomen in DWDD gisteravond ) 

Wat opvalt is dat het nooit gaat over waar ze onzeker over zijn .. het 'nieuws' over het heelal heeft altijd een zeker 'kijk mij eens veel weten gehalte' .. dit keer ging het over de vele nieuwe sterrenstelsels die met radio telescopen ontdekt zijn. 

Het Urantia Boek bevestigde in 1955 reeds dit soort nieuwe ontdekkingen : 

'In de niet zo verre toekomst zullen nieuwe telescopen aan de verwonderde astronomen van Urantia wel 375 miljoen nieuwe melkwegstelsels onthullen, die zich in de verre uitgestrektheden van de buiten-ruimte bevinden.'  ( verhandeling 12 ) Dit is een gedeelte van het heelal waar zich nog geen evolutonair leven bevindt, volgens de tekst.  

Zou het niet leuk zijn als het eens mag gaan over waar wetenschappers  ONZEKER over zijn ? Zoals de opnames van de beeldschone ellipsen, waar ze geen raad mee weten en dus maar gewoon onder de tafel hebben gemoffeld ?!


10 maart  2019 
Bernie Bernstein  returns to his business in New York after a holiday in Miami where he enjoyed the company of a gorgeous blonde called Suzy. Bernie has been back in his office for a few days when Fagin Finkelstein, the lawyer, pays him a visit. 
' I am here' begins Fagin, 'on behalf of my client Suzy Lamour'. He then opens his briefcase and pulls out a stack of glossy photographs of Bernie and Suzy in all the various positions of their lovemaking. 
'Well Mr. Bernstein', smiles young Fagin, 'what do you think of that ?'
Bernie looks from one photograph to the next in horror and then in amazement.  Eventually he reaches a decision. 
'Okay' he says, pointing at two of the photo's , 'I'll take two of this and two of this'.      
 

From : 'Take it really seriously'.  Jokes from the world of Osho 

 

14 maart 2019

In haar mooie, uitgebreide biografie over J. Krishnamurti schrijft de Indiase journaliste Pupul Jayakar dat vanaf 1978 de leraar anders begon te spreken, meer 'holistisch'. 'Hij ging niet langer stap voor stap in op het denken of op problemen als angst, jaloezie en woede', aldus Jayakar.  Grappig dat ook in Poona in die tijd van alles begon te veranderen in de ashram van Osho, en dat dit jaar ook - heel voorzichtig - de graancirkels begonnen te verschijnen in Engeland.      

 

19 maart 2019
"De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar;
ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden
en zijn we het geschenk vergeten."

Albert Einstein 
 

"You have to say now that space is something.
Space can vibrate, space can fluctuate,
space can be quantum mechanical, but what the devil is it?"

Leonard Susskind 

Van : www.geestkunde.nl 

 

26 maart 2019
'Inzake het combineren van de beste elementen in gelijktijdige ethische en godsdienstige onderrichtingen, zijn er zeven belangrijke menselijke leraren geweest: Sethard, Mozes, Zarathustra, Lao-Tse, Boeddha, Philo en Paulus.'
Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 121 

 

27 maart 2019

"If the only prayer you said was :
'thank you' , that would be enough". 

Meister Eckhart 

 

3 april 2019

'De religieuze uitdaging van deze eeuw gaat de vérziende en vooruitziende mannen en vrouwen met geestelijk inzicht aan, die een nieuwe, aantrekkelijke levensfilosofie zullen durven construeren op basis van de uitgebreide, voortreffelijk geïntegreerde opvattingen van kosmische waarheid, universum-schoonheid en goddelijke goedheid.

Zulk een nieuwe, rechtvaardige visie op de ethiek zal al wat goed is in het denken van de mens aantrekken en zal het beste in de menselijke ziel tevoorschijn roepen. Waarheid, schoonheid en goedheid zijn goddelijke realiteiten, en naarmate de mens opklimt langs de trappen van geestelijk leven worden deze allerhoogste kwaliteiten van de Eeuwige steeds meer gecoördineerd en verenigd in God, die liefde is.'

Uit : Verhandeling 43, Het Urantia Boek 

 

4 april 2019 

'Hard werken, opzettelijke inspanning, onderscheidt de mens van het dier, welks harde inspanningen grotendeels instinctmatig zijn. De noodzaak om te werken is de hoogste zegen voor de mens.' 

Uit : Verhandeling 69, Het Urantia Boek [ www.urantia.org/nl ]  

( LEESTIP : Aan de linkerzijde kun je via de LEZEN knop zelf de tekst bestuderen ) 

 

6 april 2019

'De oorlogvoering in de oudheid had de decimering van de minder ontwikkelde volken tot gevolg ; het uiteindelijk resultaat van de moderne conflicten is de selectieve vernietiging van de besten onder de mensen. De vroege oorlogen bevorderden organisatie en efficientie, maar dit zijn nu de doelstellingen van de moderne industrie.' 

Uit : Verhandeling 70, Het Urantia Boek 

 

7 april 2019

'Veel van wat een sterveling geluk noemt, zou in werkelijkheid wel eens ongeluk kunnen zijn: de glimlach van het fortuin dat onverdiend gemak en rijkdom schenkt, is misschien de grootste ramp die een mens kan overkomen; de schijnbare wreedheid van een pervers noodlot dat een lijdende sterveling met beproevingen overstelpt, is misschien in werkelijkheid het vuur dat het weke ijzer van een onvolwassen persoonlijkheid omsmelt tot het geharde staal van werkelijk karakter.' 
Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 118.10 

 

9 april 2019

'Veel van wat er op een evoluerende wereld plaatsvindt, is voor de sterveling tamelijk moeilijk te begrijpen – de wet van de natuur is zo vaak ogenschijnlijk wreed, harteloos en onverschillig voor al hetgeen naar menselijk begrip waar, schoon en goed is. Maar naargelang het mensdom voortschrijdt in zijn planetaire ontwikkeling, nemen wij waar dat ( .. )' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 118.10 

 

10 april 2019

'Als wilde stond de mens hulpeloos tegenover de aanslagen van natuurkrachten, en was hij een slaaf onder de wrede tyrannie van zijn eigen innerlijke angsten. De half-geciviliseerde mens begint de schatkamers der geheimen van de gebieden der natuur te ontsluiten; zijn wetenschap vernietigt langzaam maar doeltreffend zijn bijgeloof en biedt hem tegelijkertijd een nieuwe, bredere basis van feiten om de betekenissen der filosofie en de waarden van ware geestelijke ervaring te kunnen begrijpen.' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 118.10 

 

12 april 2019

''[ De film ] Alien zorgde in de late jaren zeventig voor een radicale breuk met het idee dat Amerikaanse sciencefiction vooral opgewekt en vrolijk moest zijn, zoals Close Encounters of the Third Kind ( 1977 ) en Star Wars ( 1977 ). Plotseling was het heelal donker, vies en levensgevaarlijk.'' 

Aldus een zin in de Volkskrant van 11 april over het Imagine Filmfestival dat net is begonnen in Amsterdam.   

Grappig hoe dingen soms kunnen samenvallen .. want ook was het eind jaren zeventig dat het graancirkelfenomeen op gang kwam in Engeland.  '' 'In space, no one can hear you scream', klonk de unheimische slagzin waarmee Alien werd aangekondigd.''  aldus het Volkskrant artikel. 

Zullen we eraan toevoegen : ''And on earth it takes time to realize that there's no reason to scream at all, especially when it concerns space'' ?! 

 

15 april 2019

Komende zomer is het 42 jaar geleden dat het fameuze WOW! signaal werd opgevangen door de Big Ear radiotelescoop in Ohio. Heeft ondergetekende altijd een grappige locatie gevonden in verband met : O hi O.  Wat denk je, toeval ?! 

Of was dit wellicht een verfijnd staaltje van briljante Bovenwereldse humor ?    

 

19 april 2019 

Het WOW ! signaal verscheen op de kop af 1.948 jaar na de legendarische Transfiguratie, zoals beschreven in verhandeling 158 van Het Urantia Boek. Verhandeling 158 is weer de centrale verhandeling van in totaal 77 verhandelingen van het vierde deel van het boek.  Het boek waarin onze planeet een naam heeft, namelijk Urantia. 

Vooral omdat het signaal niet ook in de herhaling kon worden waargenomen hechtten geleerden uiteindelijk minder waarde aan deze bijzondere gebeurtenis .. op 15 augustus 1977.  

 

22 april 2019 

Het WOW! signaal bestond uit zes deelsignalen ( 6, E, Q, U, J, 5 ) , waarvan de letters Q en U verreweg de krachtigste waren.  Leuk is dat de letters Q en U vier plaatsen van elkaar verwijdert zijn in het westerse alfabet. Waarom leuk ? Omdat met een beetje fantasie je dan al snel komt op de term 'QUEST 4 U'  als mogelijke boodschap .. 

Dit is ook wat geestelijke leraren verkondigen aan wie het maar horen wil : dat het leven onderzocht wil worden ..  
Life is a Quest !   

Dat het WOW! signaal zich geen tweede keer aandiende destijds, verhoudt zich elegant tot dat ook aardse spirituele leraren echt belangrijke dingen meestal maar een keer zeggen ..  

 

23 april 2019

'Alle werelden van een plaatselijk universum vertonen een onmiskenbare fysische verwantschap, maar niettemin heeft iedere planeet zijn eigen scala van levensvormen, want geen twee werelden zijn precies gelijk wat betreft de planten en dieren waarmee zij zijn begiftigd.' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 49  [ Titel : 'De bewoonde werelden' ]  

 

24 april 2019

Waar ondergetekende soms van mening verschilt met ervaren, 'long time' Urantia Boek lezers is dat leraren als J. Krishnamurti zich bewust lijken te zijn van het heelal dat wordt beschreven in Het Urantia Boek ( HUB ). En dat ze dus ook goed op de hoogte zijn van dat onze aarde een naam heeft. 

Echter net als diverse geestelijke auteurs in HUB zelf, die frequent aangeven maar tot op zekere hoogte zaken te mogen delen met de lezers ( omdat ze met een mandaat te maken hebben ) geldt dit volgens ondergetekende ook voor 'gerealiseerde'  mensen als Krishnamurti. 

Urantia Boek intellectuelen opperen, net als veel vooraanstaande mensen in de westerse cultuur doen, namen als ds. M.L. King, en een politicus als N. Mandela als 'de groten der aarde' .  Merkwaardigerwijs.        

 

5 mei 2019

'In Einstein's theory of gravity time becomes personal. So the time that elapses for me is entirely personal to me,  the time that elapses for anyone is entirely personal to them.'

Juist gehoord op You Tube uit de mond van Fay Dowker, natuurkundige aan het Imperial College in Londen, middels een clip afgespeeld tijdens het World Science Festival, tien jaar geleden. 

Verbazend hoe vrouwen soms zaken zo kunnen formuleren dat iets veel duidelijker wordt. Nog verbazender is natuurlijk hoe dicht deze woorden liggen bij wat de geestelijke leraren van de planeet ons vertellen over de natuur van de werkelijkheid.  Fascinerend .. 

 

6 mei 2019

Over humor zegt Het Urantia Boek o.a. het volgende : 
'Als opklimmende wezens zijt ge in het bezit van persoonlijke herinneringen aan alle eerdere, lagere bestaansfasen, en zonder zulke identiteitsherinneringen aan het verleden zou er geen basis zijn voor de humor van het heden ( .. ). Het is dit oproepen van ervaringen uit het verleden dat de basis legt voor afleiding en vermaak in het heden. En zo zult ge genieten van de hemelse equivalenten van uw aardse humor tijdens de hele weg omhoog ( .. ) die steeds geestelijker wordt.'  

Verhandeling 48

 

16 mei 2019 

Het schijnt te maken te hebben met de verschillende hersenhelften waarover we beschikken, volgens geleerden ..
Soms zien of lezen we iets plotseling op heel andere manier.  De lokatie van het WOW ! signaal was zo iets ( zie 15 april op dit blog ). Recenter viel in die zin de naam Assen op, die we kennen als de hoofdstad van de provincie Drenthe.

Maar dat de allereerste waargenomen graancirkel  ( 1590 ) uitgerekend bij deze Nederlandse stad Assen is gevonden ( Bron : het boek 'Geheimzinnige Graancirkels' van musicus / wetenschapper Eltjo Haselhoff ) lijkt andermaal te pleiten voor die superbe, verrassende humor die in de zaken die op deze website aangestipt worden aan bod komen.    

 

18 mei 2019

Juist de eerste aflevering van 'De grenzen van Europa'  ( Friese omroep ) gekeken, twee weken geleden al uitgezonden.  Sommige bevolkingsgroepen zijn meer betrokken bij hen die het minder hebben dan andere.  Het is ondergetekende in die zin opgevallen dat de Friezen,  en in bredere zin zij met een Semitische achtergrond, vaak meer 'internationaal socialistisch' georienteerd zijn dan de meeste bevolkingsgroepen.  

Het Urantia Boek schetst dat wanneer een evolutionaire planeet een zeker ontwikkelingsniveau heeft bereikt een nieuw tijdperk intreedt, met de komst van een Materiele Zoon en Dochter ; een andere naam voor Adam en Eva. De ouders van het violette ras ( nog een naam die voor het paar wordt gebruikt in de tekst ) zouden 38.000 jaar geleden naar de aarde zijn gebracht waarmee een nieuw tijdperk intrad op Urantia. Het is heuglijk dat sporen van deze ontwikkeling in zekere zin ook door de wetenschap inmiddels zijn vastgesteld ( zie elders op deze website : onder UB&Cultuur ).  

Krachtige, en ook vaak in religieuze zin geengageerde, handelsvolkeren als de Babyloniers, Sumeriers, Kanaanieten, Phoeniciers, Carthagers en recenter de Joden zijn allen produkten van de komst van een Materiele Zoon en Dochter, aldus Het Urantia Boek. Het ontroert te zien hoe ook in een programma als dat van 'Omrop Fryslan'  de intentie om de wereld een beetje mooier te maken ( Tikoen Olam genoemd in Joodse kring ) nog steeds creatief door werkt.