Blog

 

30 oktober 2018 
Komende winter wil ik me richten op het afstemmen van de vele studieaantekeningen door de jaren heen gemaakt. Spannend en een uitdaging waarvan ik nooit dacht dat ik die zou moeten aangaan.  Bijna 40 jaar geleden begon ik 'de zoektocht' in de overtuiging dat 'het denken' en alles daarmee verwant ( lezen / studie / ambitie ) overboord gegooid kon worden.  Haha .. niet dus.  Het is juist via ( gebruik van ) het intellect dat gestaag zaken op zijn plaats beginnen te vallen. 

 

8 november 2018
Las vandaag een stuk over de nieuwe serie van Doctor Who, die vorige maand in premiere is gegaan. 'Een eeuwenoude Time Lord uit de ruimte die de mensheid beschermt tegen buitenaardse schurken' ( NRC 15 oktober ).  De serie wordt blijkbaar bekeken door 77 miljoen mensen in 95 landen. Actrice Jodie Whitttaker speelt 'een alien die in verschillende lichamen terecht komt'. Dit is een vrouw.  Blijkbaar is er grote belangstelling voor 'een alternatieve werkelijkheid'.   
 

5 december 2018
Las vanmorgen :
'Wanneer de mens de ketenen van vrees gaat afschudden, wanneer hij continenten en oceanen met zijn machines, en generaties en eeuwen door zijn documenten met elkaar verbindt, moet hij iedere beperking die hij te boven komt vervangen door een nieuwe, vrijwillig op zich genomen beperking, conform de morele ingevingen van zijn groeiende menselijke wijsheid.' 

Uit : Het Urantia Boek, Verhandeling 118

Fijn als je een favoriete tekst hebt waar je je soms kunt laven aan dit soort juweeltjes : )      

 

2 januari 2019

'Het ontwikkelen van de publieke opinie 

is de enige veilige en juiste methode

om het civilisatieproces te versnellen ;

geweld is maar een tijdelijk middel en

het culturele ontwikkelingsproces zal 

steeds sneller worden naarmate kogels

plaatsmaken voor stembiljetten.'   


Uit : Het Urantia Boek Verhandeling 71

 

9 januari 2019

'Het vuur was een grote civiliseerder: het verschafte de mens zijn eerste middel om
altruïstisch te zijn doordat het hem in staat stelde gloeiende kolen aan een buurman
te geven zonder er zelf minder van te worden.' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 69

 

19 januari 2019

"Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind
toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert
en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm
van het woordenboek."   Albert Einstein

 

24 januari 2019 

"De grote handicap waarmee Urantia zich geconfronteerd ziet bij het
bereiken van de hoge planetaire bestemming van licht en leven, bestaat uit
de problemen van ziekte, degeneratie, oorlog en veeltaligheid. Geen enkele
evolutionaire wereld kan verwachten verder te komen dan het eerste stadium
van bestendiging in licht totdat zij een taal, een religie en een filosofie heeft
verworven."     

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 55

 

19 februari 2019

'Tegenwoordig bevindt Urantia zich in de overgangstijd van deze intellectuele evolutie.
De ene helft van de wereld grijpt verlangend naar het licht der waarheid en de feiten
die de wetenschap ontdekt, terwijl de andere helft wegkwijnt in de armen van oeroud
bijgeloof en maar nauwelijks verhulde magie'. 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 89

 

22 februari 2019

( Naar aanleiding van optreden van twee Leidse astronomen in DWDD gisteravond ) 

Wat opvalt is dat het nooit gaat over waar ze onzeker over zijn .. het 'nieuws' over het heelal heeft altijd een zeker 'kijk mij eens veel weten gehalte' .. dit keer ging het over de vele nieuwe sterrenstelsels die met radio telescopen ontdekt zijn. 

Het Urantia Boek bevestigde in 1955 reeds dit soort nieuwe ontdekkingen : 

'In de niet zo verre toekomst zullen nieuwe telescopen aan de verwonderde astronomen van Urantia wel 375 miljoen nieuwe melkwegstelsels onthullen, die zich in de verre uitgestrektheden van de buiten-ruimte bevinden.'  ( verhandeling 12 ) Dit is een gedeelte van het heelal waar zich nog geen evolutonair leven bevindt, volgens de tekst.  

Zou het niet leuk zijn als het eens mag gaan over waar wetenschappers  ONZEKER over zijn ? Zoals de opnames van de beeldschone ellipsen, waar ze geen raad mee weten en dus maar gewoon onder de tafel hebben gemoffeld ?!


10 maart  2019 
Bernie Bernstein  returns to his business in New York after a holiday in Miami where he enjoyed the company of a gorgeous blonde called Suzy. Bernie has been back in his office for a few days when Fagin Finkelstein, the lawyer, pays him a visit. 
' I am here' begins Fagin, 'on behalf of my client Suzy Lamour'. He then opens his briefcase and pulls out a stack of glossy photographs of Bernie and Suzy in all the various positions of their lovemaking. 
'Well Mr. Bernstein', smiles young Fagin, 'what do you think of that ?'
Bernie looks from one photograph to the next in horror and then in amazement.  Eventually he reaches a decision. 
'Okay' he says, pointing at two of the photo's , 'I'll take two of this and two of this'.      
 

From : 'Take it really seriously'.  Jokes from the world of Osho 

 

14 maart 2019

In haar mooie, uitgebreide biografie over J. Krishnamurti schrijft de Indiase journaliste Pupul Jayakar dat vanaf 1978 de leraar anders begon te spreken, meer 'holistisch'. 'Hij ging niet langer stap voor stap in op het denken of op problemen als angst, jaloezie en woede', aldus Jayakar.  Grappig dat ook in Poona in die tijd van alles begon te veranderen in de ashram van Osho, en dat dit jaar ook - heel voorzichtig - de graancirkels begonnen te verschijnen in Engeland.      

 

19 maart 2019
"De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar;
ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden
en zijn we het geschenk vergeten."

Albert Einstein 
 

"You have to say now that space is something.
Space can vibrate, space can fluctuate,
space can be quantum mechanical, but what the devil is it?"

Leonard Susskind 

Van : www.geestkunde.nl 

 

26 maart 2019
'Inzake het combineren van de beste elementen in gelijktijdige ethische en godsdienstige onderrichtingen, zijn er zeven belangrijke menselijke leraren geweest: Sethard, Mozes, Zarathustra, Lao-Tse, Boeddha, Philo en Paulus.'
Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 121 

 

27 maart 2019

"If the only prayer you said was :
'thank you' , that would be enough". 

Meister Eckhart 

 

3 april 2019

'De religieuze uitdaging van deze eeuw gaat de vérziende en vooruitziende mannen en vrouwen met geestelijk inzicht aan, die een nieuwe, aantrekkelijke levensfilosofie zullen durven construeren op basis van de uitgebreide, voortreffelijk geïntegreerde opvattingen van kosmische waarheid, universum-schoonheid en goddelijke goedheid.

Zulk een nieuwe, rechtvaardige visie op de ethiek zal al wat goed is in het denken van de mens aantrekken en zal het beste in de menselijke ziel tevoorschijn roepen. Waarheid, schoonheid en goedheid zijn goddelijke realiteiten, en naarmate de mens opklimt langs de trappen van geestelijk leven worden deze allerhoogste kwaliteiten van de Eeuwige steeds meer gecoördineerd en verenigd in God, die liefde is.'

Uit : Verhandeling 43, Het Urantia Boek 

 

4 april 2019 

'Hard werken, opzettelijke inspanning, onderscheidt de mens van het dier, welks harde inspanningen grotendeels instinctmatig zijn. De noodzaak om te werken is de hoogste zegen voor de mens.' 

Uit : Verhandeling 69, Het Urantia Boek [ www.urantia.org/nl ]  

( LEESTIP : Aan de linkerzijde kun je via de LEZEN knop zelf de tekst bestuderen ) 

 

6 april 2019

'De oorlogvoering in de oudheid had de decimering van de minder ontwikkelde volken tot gevolg ; het uiteindelijk resultaat van de moderne conflicten is de selectieve vernietiging van de besten onder de mensen. De vroege oorlogen bevorderden organisatie en efficientie, maar dit zijn nu de doelstellingen van de moderne industrie.' 

Uit : Verhandeling 70, Het Urantia Boek 

 

7 april 2019

'Veel van wat een sterveling geluk noemt, zou in werkelijkheid wel eens ongeluk kunnen zijn: de glimlach van het fortuin dat onverdiend gemak en rijkdom schenkt, is misschien de grootste ramp die een mens kan overkomen; de schijnbare wreedheid van een pervers noodlot dat een lijdende sterveling met beproevingen overstelpt, is misschien in werkelijkheid het vuur dat het weke ijzer van een onvolwassen persoonlijkheid omsmelt tot het geharde staal van werkelijk karakter.' 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-118-allerhoogst-en-ultiem-tijd-en-ruimte

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 118.10 

 

9 april 2019

'Veel van wat er op een evoluerende wereld plaatsvindt, is voor de sterveling tamelijk moeilijk te begrijpen – de wet van de natuur is zo vaak ogenschijnlijk wreed, harteloos en onverschillig voor al hetgeen naar menselijk begrip waar, schoon en goed is. Maar naargelang het mensdom voortschrijdt in zijn planetaire ontwikkeling, nemen wij waar dat ( .. )' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 118.10 

 

10 april 2019

'Als wilde stond de mens hulpeloos tegenover de aanslagen van natuurkrachten, en was hij een slaaf onder de wrede tyrannie van zijn eigen innerlijke angsten. De half-geciviliseerde mens begint de schatkamers der geheimen van de gebieden der natuur te ontsluiten; zijn wetenschap vernietigt langzaam maar doeltreffend zijn bijgeloof en biedt hem tegelijkertijd een nieuwe, bredere basis van feiten om de betekenissen der filosofie en de waarden van ware geestelijke ervaring te kunnen begrijpen.' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 118.10 

 

12 april 2019

''[ De film ] Alien zorgde in de late jaren zeventig voor een radicale breuk met het idee dat Amerikaanse sciencefiction vooral opgewekt en vrolijk moest zijn, zoals Close Encounters of the Third Kind ( 1977 ) en Star Wars ( 1977 ). Plotseling was het heelal donker, vies en levensgevaarlijk.'' 

Aldus een zin in de Volkskrant van 11 april over het Imagine Filmfestival dat net is begonnen in Amsterdam.   

Grappig hoe dingen soms kunnen samenvallen .. want ook was het eind jaren zeventig dat het graancirkelfenomeen op gang kwam in Engeland.  '' 'In space, no one can hear you scream', klonk de unheimische slagzin waarmee Alien werd aangekondigd.''  aldus het Volkskrant artikel. 

Zullen we eraan toevoegen : ''And on earth it takes time to realize that there's no reason to scream at all, especially when it concerns space'' ?! 

 

15 april 2019

Komende zomer is het 42 jaar geleden dat het fameuze WOW! signaal werd opgevangen door de Big Ear radiotelescoop in Ohio. Heeft ondergetekende altijd een grappige locatie gevonden in verband met : O hi O.  Wat denk je, toeval ?! 

Of was dit wellicht een verfijnd staaltje van briljante Bovenwereldse humor ?    

 

19 april 2019 

Het WOW ! signaal verscheen op de kop af 1.948 jaar na de legendarische Transfiguratie, zoals beschreven in verhandeling 158 van Het Urantia Boek.

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-158-de-berg-der-verheerlijking

Verhandeling 158 is weer de centrale verhandeling van in totaal 77 verhandelingen van het vierde deel van het boek.  Het boek waarin onze planeet een naam heeft, namelijk Urantia. 

Vooral omdat het signaal niet ook in de herhaling kon worden waargenomen hechtten geleerden uiteindelijk minder waarde aan deze bijzondere gebeurtenis .. op 15 augustus 1977.  

 

22 april 2019 

Het WOW! signaal bestond uit zes deelsignalen ( 6, E, Q, U, J, 5 ) , waarvan de letters Q en U verreweg de krachtigste  zogenaamde 'intensiteitsvariaties' waren.  Leuk is dat de letters Q en U vier plaatsen van elkaar verwijdert zijn in het westerse alfabet. Waarom leuk ? Omdat met een beetje fantasie je dan al snel komt op de term 'QUEST 4 U'  als mogelijke boodschap .. 

Dit is ook wat geestelijke leraren verkondigen aan wie het maar horen wil : dat het leven onderzocht wil worden ..  
Life is a Quest !   

Dat het WOW! signaal zich geen tweede keer aandiende destijds, verhoudt zich elegant tot dat ook aardse spirituele leraren echt belangrijke dingen meestal maar een keer zeggen ..  

 

23 april 2019

'Alle werelden van een plaatselijk universum vertonen een onmiskenbare fysische verwantschap, maar niettemin heeft iedere planeet zijn eigen scala van levensvormen, want geen twee werelden zijn precies gelijk wat betreft de planten en dieren waarmee zij zijn begiftigd.' 

Uit : Het Urantia Boek, verhandeling 49  [ Titel : 'De bewoonde werelden' ]  

 

24 april 2019

Waar ondergetekende soms van mening verschilt met ervaren, 'long time' Urantia Boek lezers is dat leraren als J. Krishnamurti zich bewust lijken te zijn van het heelal dat wordt beschreven in Het Urantia Boek ( HUB ). En dat ze dus ook goed op de hoogte zijn van dat onze aarde een naam heeft. 

Echter net als diverse geestelijke auteurs in HUB zelf, die frequent aangeven maar tot op zekere hoogte zaken te mogen delen met de lezers ( omdat ze met een mandaat te maken hebben ) geldt dit volgens ondergetekende ook voor 'gerealiseerde'  mensen als Krishnamurti. 

Urantia Boek intellectuelen opperen, net als veel vooraanstaande mensen in de westerse cultuur doen, namen als ds. M.L. King, en een politicus als N. Mandela als 'de groten der aarde' .  Merkwaardigerwijs.        

 

5 mei 2019

'In Einstein's theory of gravity time becomes personal. So the time that elapses for me is entirely personal to me,  the time that elapses for anyone is entirely personal to them.'

Juist gehoord op You Tube uit de mond van Fay Dowker, natuurkundige aan het Imperial College in Londen, middels een clip afgespeeld tijdens het World Science Festival, tien jaar geleden. 

Verbazend hoe vrouwen soms zaken zo kunnen formuleren dat iets veel duidelijker wordt. Nog verbazender is natuurlijk hoe dicht deze woorden liggen bij wat de geestelijke leraren van de planeet ons vertellen over de natuur van de werkelijkheid.  Fascinerend .. 

 

6 mei 2019

Over humor zegt Het Urantia Boek o.a. het volgende : 
'Als opklimmende wezens zijt ge in het bezit van persoonlijke herinneringen aan alle eerdere, lagere bestaansfasen, en zonder zulke identiteitsherinneringen aan het verleden zou er geen basis zijn voor de humor van het heden ( .. ). Het is dit oproepen van ervaringen uit het verleden dat de basis legt voor afleiding en vermaak in het heden. En zo zult ge genieten van de hemelse equivalenten van uw aardse humor tijdens de hele weg omhoog ( .. ) die steeds geestelijker wordt.'  

Verhandeling 48

 

16 mei 2019 

Het schijnt te maken te hebben met de verschillende hersenhelften waarover we beschikken, volgens geleerden ..
Soms zien of lezen we iets plotseling op heel andere manier.  De lokatie van het WOW ! signaal was zo iets ( zie 15 april op dit blog ). Recenter viel in die zin de naam Assen op, die we kennen als de hoofdstad van de provincie Drenthe.

Maar dat de allereerste waargenomen graancirkel  ( 1590 ) uitgerekend bij deze Nederlandse stad Assen is gevonden ( Bron : het boek 'Geheimzinnige Graancirkels' van musicus / wetenschapper Eltjo Haselhoff ) lijkt andermaal te pleiten voor die superbe, verrassende humor die in de zaken die op deze website aangestipt worden aan bod komen.    

 

18 mei 2019

Juist de eerste aflevering van 'De grenzen van Europa'  ( Friese omroep ) gekeken, twee weken geleden al uitgezonden.  Sommige bevolkingsgroepen zijn meer betrokken bij hen die het minder hebben dan andere.  Het is ondergetekende in die zin opgevallen dat de Friezen,  en in bredere zin zij met een Semitische achtergrond, vaak meer 'internationaal socialistisch' georienteerd zijn dan de meeste bevolkingsgroepen.  

Het Urantia Boek schetst dat wanneer een evolutionaire planeet een zeker ontwikkelingsniveau heeft bereikt een nieuw tijdperk intreedt, met de komst van een Materiele Zoon en Dochter ; een andere naam voor Adam en Eva. De ouders van het violette ras ( nog een naam die voor het paar wordt gebruikt in de tekst ) zouden 38.000 jaar geleden naar de aarde zijn gebracht waarmee een nieuw tijdperk intrad op Urantia. Het is heuglijk dat sporen van deze ontwikkeling in zekere zin ook door de wetenschap inmiddels zijn vastgesteld ( zie elders op deze website : onder UB&Cultuur ).  

Krachtige, en ook vaak in religieuze zin geengageerde, handelsvolkeren als de Babyloniers, Sumeriers, Kanaanieten, Phoeniciers, Carthagers en recenter de Joden zijn allen produkten van de komst van een Materiele Zoon en Dochter, aldus Het Urantia Boek. Het ontroert te zien hoe ook in een programma als dat van 'Omrop Fryslan'  de intentie om de wereld een beetje mooier te maken ( Tikoen Olam genoemd in Joodse kring ) nog steeds creatief door werkt.    

 

27 mei 2019

Het Urantia Boek onthuld in verhandeling 32 dat het plaatselijk universum waarvan wij deel uitmaken ruim 3.840.000 bewoonde werelden telt. Kortom een bezettingsgraad van bijna 40 %, want elders wordt geschreven dat het evolutionair potentieel van elk plaatselijk universum ongeveer 10 miljoen bewoonde werelden bedraagt. 

De zeven superuniversa ( het door evolutionaire stervelingen bewoonde deel van het heelal, aldus de tekst ) zouden, wanneer ook daar een bezettingsgraad van 40 % geldt ( hierover wordt echter niets meegedeeld ) in dat geval tussen de 2 en 3 duizend miljard bewoonde werelden tellen. 

De Melkweg zou het centrum zijn van het superuniversum waarvan ons zonnestelsel deel uitmaakt. Onze planeet Urantia maakt - aldus de tekst - deel uit van het zevende superuniversum, dat iets jonger is dan de overige zes superuniversa.  

Het de Melkweg naderende Andromeda stelsel zou zich in de buitenruimte bevinden. Een gebied waar volgens de tekst zich nog geen menselijk leven afspeelt.  Dit speelt zich uitsluitend af binnen de zeven superuniversa, aldus HUB. 

 

1 juni 2019

A priest visiting a small village asks a young boy to direct him to the church where he is going to preach that evening. After the boy has given him directions the priest says 'You must come along tonight, and bring all your friends'.

'What for ?' asks the boy. 'Because I will tell you how to get to heaven', replies the priest.

'You must be joking' laughs the boy. 'You did not even know how to get to the church'.   

From : 'Take it really seriously'. Jokes from the world of Osho.   

 

3 juni 2019 

Recent een nieuwe mobiel aangeschaft, omdat de oude bij al een paar foto's zei : tot hier en niet verder. Ontdekte gister hoe je in no time van de locatie waar je woont, via Google Earth, kunt 'surfen' naar een locatie waar je ( ik ) ooit hebt gewoond. Zo'n beetje aan de andere kant van de planeet; een piepklein gehucht in Amerika in dit geval. Geweldig .. 

Het doet denken aan een incident, deze zomer 260 jaar geleden,  waarbij de wetenschapper en mysticus Emanuel Swedenborg betrokken was.  Hij zat in juli 1759 met wat vrienden te dineren in Gotenborg, toen hij plots ongerust nu en dan de tafel begon te verlaten omdat in de stad waar zijn huis stond ( Stockholm ) een grote brand was uitgebroken.   

Let wel : de twee steden waren in die tijd slechts met paard en wagen bereikbaar en .. je deed er ruim twee dagen over. Op de maandag na het etentje begonnen mensen die uit Stockholm kwamen het verhaal van de ziener te bevestigen.  Inderdaad was er een grote brand geweest in deze stad.  

Het huis van de mysticus was net niet aangetast, zo had ook Swedenborg zelf al opgelucht vastgesteld, op de zaterdag ervoor. Is het geen inspirerend beeld, dat we als mens allemaal uiteindelijk mogen 'toewerken' naar zo'n tijdloze visie ? 

 

5 juni 2019

Juist gehoord ( in de 4 delige tv serie 'Waarom zijn we op aarde ?' van de EO ) :

'That the world of pure ideas has an uncanny ( geheimzinnige ) attraction on the physical world is strange.  But stranger still is that for many scientists and mathematecians there's a tuning between what our minds find beautiful, and what is true. As if beauty points to what is true.' 

 

10 juni 2019

Grappig hoe sommige data nooit meer uit je hoofd verdwijnen.  Op 10 juni 1971 werd ondergetekende voor diverse vakken mondelinge examens afgenomen ( MULO-A ) en eind van die dag zou blijken of je geslaagd of gezakt was. Achteraf realiseerde ik me dat ik geluk had met een vak wat niet tot de favorieten behoorde, namelijk Frans. 

Ik had een stukje over een trip naar Parijs - enkele maanden ervoor gemaakt - zo'n beetje uit mijn hoofd geleerd, en de examinator vroeg daar op enig moment meer over.   Een punt minder die dag en ik zou zijn gezakt ! 

Net zoals mensen worden volgens Het Urantia Boek soms ook planeten geholpen in hun ontwikkeling. Voor de mens noemt men dit 'mazzel' en voor evolutionaire planeten 'openbaring'.  De tekst van Het Urantia Boek zou de vijfde wonderbaarlijke openbaring zijn, sinds de eerste mensen op de planeet rondlopen. 

Leven en werk van Christus was de vierde, de komst van de profeet Melchizedek de derde, en de komst van Adam en Eva de tweede, aldus de tekst.  De eerste zou zich een half miljoen jaar geleden hebben afgespeeld.  

 

14 juni 2019 

Verhandeling 72 van Het Urantia Boek werpt een blik op een specifiek continent ( het meest welvarende ) van een buurtplaneet van Urantia. Deze planeet zou elf continenten hebben, waarvan dit meest welvarende ongeveer zo groot zou zijn als 'ons' Australie. 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-72-staatsbestuur-op-een-naburige-planeet

Grappig is dat blijkbaar op dit continent overheidsfuncties als zeer prestigieus worden beschouwd. Een citaat : 

'De rijkste man op het continent werkt zes uur per dag in het kantoor van zijn machinefabriek, waarna hij zich naar de plaatselijke afdeling van de school voor staatkunde spoedt, waar hij zich tracht te bekwamen voor een overheidsambt.' 

Net als Urantia zou deze planeet tot het plaatselijke stelsel ( Satania genaamd ) behoren.  

 

16 juni 2019 

Just read this lovely poem ( I write it here also as a reminder to myself ;) 

'Let your love

be disgraceful,

crazy and wild.
 

If you are too holy,

God will escape you.' 

Rumi 

 

18 juni 2019

Hoewel dit niet zo specifiek staat geduid in de tekst leefde Jezus in de Urantia Boek variant 13.013 etmalen. Merkwaardig aan dit aantal is, wanneer je het deelt door zeven, dat je uitkomt op 1859.

Juist op deze pagina van de tekst staat het ongetwijfeld gewichtigste advies dat een geestelijk leraar de naar waarheid snakkende leerling maar kan geven : 'het Koninkrijk is in u' !   

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-170-het-koninkrijk-des-hemels

Even een traantje wegpinken ..  

 

19 juni 2019 

Intrigerend en frappant aan het getal 13.013 is dat het ook deelbaar is door 77.  Zo verwijst deze informatie niet alleen naar verhandeling 170, over het Koninkrijk des Hemels. Maar ook naar verhandeling waarin o.a. het volgende is te lezen : 'Jezus wist heel goed dat God slechts gekend kan worden door de realiteiten van de ervaring.' 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-169-het-laatste-onderricht-in-pella

Het idee dat iemand als Jezus ooit voor iemands zonden zou kunnen sterven lijkt een enorm misverstand.  Een geestelijk leraar helpt je juist bepaalde ervaringen op te doen, voller en vrijer te leven, zonder angsten ..  

Wanneer we clips op You Tube bekijken van lezingen van gerealiseerde mensen valt een ding op : dat een zekere stilte voelbaar is bij niet alleen de spreker, maar ook bij het publiek.

 

21 juni 2019

Vandaag gestuit op een stuk van 12 juni 2017 ( NRC ) met als titel :

'Grote sterrenstelsels hebben een voorkeursrichting.' 

Een zin uit dit artikel :

''De grootste en helderste sterrenstelsels in het heelal – zogeheten
elliptische reuzenstelsels – lijken zich ‘bewust’ te zijn van hun omgeving.''  

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/12/grote-sterrenstelsels-hebben-een-voorkeursrichting-11048337-a1562673

Het gaat langzaam maar ook zeker .. over een paar honderd jaar leven we hier op een heel andere planeet. 

 

22 juni 2019 

Wilde gister een brief posten maar helaas ..  de postbus - op 50 meter van mijn huis - is inmiddels verdwenen.  Dit herinnerde me aan een citaat uit HUB over een geestelijke wereld die zich in de buurt van onze aarde bevindt:

'De industriële of laboratorium-sector van Jerusem is een uitgebreid gebied, maar een gebied dat voor Urantianen nauwelijks als zodanig herkenbaar is, want er staan geen rokende schoorstenen.'  

 

24 juni 2019

J. Krishnamurti ( 7 maanden voor zijn dood ) herinnert ons hier aan de oorspronkelijke betekenis van het woord KUNST .. 'TO PUT EVERYTHING IN ITS PROPER PLACE'..  ( 1e minuut ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke32Z2KkS6w&t=70s

Deze duiding impliceert ook dat we deel uitmaken van een heelal waarin God en zijn helpers ( ook ) bezig zijn KUNST te creeren  .. via ons mensen.  

 

27 juni 2019

De nog jonge Britse leraar Jeff Foster ( 1982 ) timmert al een jaar of tien aan de weg, en is zo een mooi voorbeeld van de suggestie dat wijsheid en lichamelijke ouderdom niet perse iets met elkaar te maken hebben. 

https://www.youtube.com/watch?v=GHn589m0hb0
 

29 juni 2019 

Geleerden noemen de locatie van een planeet die zich in gunstige omstandigheden bevindt om leven te creeren ook wel de Goldi Locks zone; de Goudlokjes zone.  Het is een mooie, poetische naam. Geleerden hebben vooralsnog nog geen idee bij hoe het eerste leven is ontstaan. 

Het Urantia Boek suggereert dat wanneer een wereld tussen de 11 en 15.000 kilometer doorsnee is, de geestelijke orde genaamd de Levendragers naar zo'n planeet komen om in de ondiepe wateren het 'levensplasma' te positioneren. Uit dit levensplasma ontwikkelt zich dan het vroege plantenleven ( uit bacterien ) en daarna het dierlijke leven ( uit amoeben ).  

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-36-de-levendragers

 

3 juli 2019 

In het NCRV programma De Verwondering vroeg presentator Rik Felderhof zich recent af hoe het kan dat soms hij nachtmerries heeft ( en vooral had ) die 'ik niet kan hebben meegemaakt'. Deze nachtmerries gingen specifiek over de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp.

Omdat F. in 1948 is geboren is het natuurlijk niet logisch dat hij zulke dingen meemaakt(e). 

Wat me verraste is dat de interviewster, die toch meestal geen blad voor de mond neemt, ook even stil viel, en geen associatie maakte richting de mogelijkheid dat Felderhof dit in een vorig leven meemaakte.  

Uit Amerikaans onderzoek is inmiddels gebleken dat het onderkennen van bepaalde trauma's in die richting het slachtoffer enorm helpen om deze als het ware af te schudden.  Maar zoiets kan natuurlijk alleen maar in een cultuur die meer open staat voor de inderdaad vreemde, verrassende suggestie dat we meerdere levens leiden.   

 

9 juli 2019 

Frappant aan het getal 1859 ( zie 18 juni ) is ook dat het herinnert aan een bepaald jaar, het jaar waarin Charles Darwin met zijn beroemde boek 'Over de oorsprong van soorten' kwam.  Naar aanleiding van deze tekst dachten velen dat nu het idee dat er een God bestaat ( die alles in zeer korte tijd schiep ) voorgoed kon worden begraven.

Er was toen echter reeds van alles gaande, maar onder de oppervlakte, wat zich twee jaar later manifesteerde in de ontmoeting tussen de mysterieuze leraar Babaji en de Bengaalse boekhouder Lahiri Mahasaya ( 1828 - 1895 ).  

In zijn beroemde boek 'Autobiografie van een Yogi' ( het lijfboek van Apple oprichter Steve Jobs ) schrijft swami Yogananda ( 1893 - 1952 ) over de merkwaardige wereld waarin hij van jongs af aan terecht kwam, en die hem al vroeg in zijn leven leidde naar een leerling van Lahiri, de spirituele leraar Sri Yoekteshwar ( 1855 - 1936 ). 

Het was Yoekteshwar die zijn gretige leerling Yogananda in 1920 naar Amerika stuurde om daar de boel ( op subtiele wijze ) letterlijk en figuurlijk op stelten te zetten. 

Een van de verrukkelijke voorvallen die Yogananda beschrijft over het leven van de goeroe van zijn ouders ( Lahiri ) is dat de Engelse chef van het kantoor waarin ook Lahiri werkte op een dag ( in of rond 1861 ) nogal depressief leek en toen Lahiri hem vroeg wat er was hem vertelde dat zijn vrouw in het verre Engeland ernstig ziek was. 

Lahiri antwoordde hierop dat hij zou kijken of hij iets voor hem kon betekenen waarna hij zich terugtrok in een andere kamer.  Eenmaal terug informeerde Lahiri zijn chef dat het goed ging met zijn vrouw en dat 'ze op dit moment bezig was een brief aan hem te schrijven' . Een brief die weken later inderdaad aankwam. 

Kom, ik ga weer even een traantje wegpinken .. 

  

10 juli 
Voor alle duidelijkheid :    Het Urantia Boek beschrijft, net als Charles Darwin, ook een proces van gestage evolutie van alles om ons heen. Echter suggereert de tekst ook dat nu en dan wonderbaarlijke dingen zijn gebeurd, en gebeuren.  Wanneer je in de zoekmachine het woordje 'plotseling' invoert kom je uit bij diverse van deze 'incidenten'.    

https://www.urantia.org/nl

 

12 juli 2019 

In zijn 'Autobiografie van een Yogi' schrijft de legendarische swami Yogananda ( 1893 - 1952 ) :

'God laat de wetenschappelijke onderzoekers op de juiste tijd en de juiste plaats de geheimen van Zijn Schepping ontdekken en de mens zo geleidelijk ontwaken.  Veel hedendaagse uitvindingen helpen het mensdom om de kosmos te zien als een steeds veranderende uitdrukking van èèn enkele door goddelijk bewustzijn geleide kracht, namelijk die van het licht. De wonderen van de film, radio, radar, de foto-elektrische cel, het 'elektrische oog', atoomenergie zijn alle gegrond op het elektromagnetische licht-fenomeen.'   

Uit : Hoofdstuk 30, 'De wet der wonderen'. 

 

21 juli 2019 

'Trap er niet in, maar gooi het ook niet weg' .. met die zin eindigde de filosoof Maarten Doorman zojuist het gesprek op Human ( programma Het Filosofisch Kwintet ) over dat intrigerende fenomeen 'authenticteit'.   Merkwaardig dat geen moment de suggestie voorbij kwam dat er mensen zijn die in die zin 'het raadseltje hebben opgelost'.  

Wel kwamen steeds weer de namen van allerlei filosofen voorbij die ongetwijfeld ook verstandige dingen hebben gezegd over dit boeiende onderwerp.  Een of twee keer viel het woord 'mindfullness', maar dat de aarde in die zin reeds eeuwen bewerkt wordt door geestelijke leraren leeft blijkbaar niet bij de Humanistische Omroep ( ? ).
Mogelijk omdat dat al een beetje naar religie begint te ruiken ? 

De eerste helft van Doorman's zin ( 'Trap er niet in' .. ) is exemplarisch voor het cynisme dat vooral nog leeft in filosofische kringen over 'de grote zoektocht', en vooral over hen die het daar over hebben. De tweede helft ( 'maar gooi het ook niet weg' ) ademt al iets van wijsheid die begint op te leven bij iemand die de stlte heeft gevoeld, al is het maar op You Tube, onder mensen die luisteren naar een grote menselijke leraar .. iemand als Osho of J. Krishnamurti.        

 

28 juli 2019

Eindelijk in Engeland, crop circle country. Oprecht ontroerend om namen als Cherhill, Beckhampton, Silbury Hill en Avebury voor het eerst 'in het echt' voorbij te zien komen. En wat een fabelachtig mooi landschap. Geen wonder dat de Hemelse Kunstenaars ( of : de Balls Of Light zo je wilt ) deze locatie kozen om een aantal van hun meest indrukwekkende kunstwerken af te leveren, de afgelopen decennia.  
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-44-de-hemelse-kunstenaars

 

4 augustus 2019 

Ondanks de dramatische daling van het aantal formaties een paar dagen terug toch zo gelukkig geweest een lift te krijgen van wat vrienden, richting een schitterende formatie bij Warminster.  Zonder auto is het inderdaad bijna ondoenlijk om iets van het fenomeen op te pikken.  Een fenomeen dat langzaam aan het uitdoven is ..  net zoals het in of rond 1978 ook heel voorzichtig schijnt te zijn begonnen. 

'Ze' ( de Hemelse Kunstenaars ) hebben een fantistisch gevoel voor schoonheid .. voor 'wat werkt'.  Or so it seems.
Twee assen van 22 jaar .. 1978 - 1999 en 2000 - 2021.  Aldus lijken deze twee series een elegante referentie te vormen naar de Vijfde Wonderbaarlijke Openbaring, een andere naam voor Het Urantia Boek. Meer precies : naar verhandeling 44, waarin de makers van de formaties beschreven worden. 

Aan het eind van mijn presentatie op 31 juli in Alton Barnes getracht ( zie einde presentatie ) 

https://www.skyhighcreations.nl/a-night-of-crop-circling-2019-robert-zwemmer/

onze vrienden 'up there' uit te nodigen ons nogmaals te verrassen met een formatie .. bijvoorkeur in de buurt van Silbury Hill. Helaas pindakaas echter .. no such luck tot nu.   

Maar wat niet is kan nog komen ..   

 

2 september 2019

Komende zaterdag vertel ik over mijn studie van de op deze website genoemde zaken, die - als je er induikt - op zo'n elegante wijze met elkaar te maken lijken te hebben.  Je moet er alleen wel de moeite voor doen zelf over dit soort dingen na te leren denken. Vooralsnog lijkt dat een lastige zaak in een wereld waar de wetenschap nog maar net op gang komt, eigenlijk.  De media lijken vooralsnog als brave schaapjes achter alles wat uit wetenschappelijke hoek komt te huppelen. 

Toch is er vooruitgang. Zo was in de Volkskrant van 21 augustus - in verband met het zoeken naar de naam voor een planeet -  te lezen dat een bekend sterrenkundige, vroeger toch een notoire atheist,  'hoopt' dat Hoop en Liefde universeel zijn.  ( .. ) want zonder Hoop en Liefde zal elke vorm van leven ten onder gaan ( .. )'. 

Je bent hartelijk welkom :  in centrum de Ruimte, Weesperzijde 79a, Amsterdam, van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. 

Toegang op basis van vrijwillige bijdrage. 

 

17 september 2019

'Het scheppen van nieuwe beelden uit oude feiten, de herformulering van

het leven der ouders in de levens van kinderen – dit zijn de artistieke triomfen der waarheid.' 

Verhandeling 48 Het Urantia Boek 

 

27 september 2019 

'You should grow like an onion,

with your head in the ground 

and your feet in the air.. ' 


Joods gezegde

 

12 oktober 2019 

In het begin van deel II onthuld Het Urantia Boek dat ons 'plaatselijk universum' anno nu ongeveer 3.840.000 evoluerende werelden telt. Werelden dus zoals 'wij' waar het menselijke leven inmiddels bijna een miljoen jaar ( wordt elders in de tekst onthuld ) onderweg is. 

Voor wie er wat rekenwerk op los laat valt op dat in 2015 AD het exact 993.500 jaar geleden was dat de eerste mensen - een tweeling - uit bepaalde hogere aapsoorten ( 'Primaten' genoemd in de tekst ) evolueerden.  

Vandaag is het precies 64 jaar geleden dat de ( Engelse ) tekst van het boek voor het eerst in boekvorm verscheen in de Verenigde Staten, op 12 oktober 1955. 

'Nobelprijs voor de ontdekking dat het wemelt van de planeten' , kopte deze week een bericht in de Volkskrant ( 8 oktober ). Geleerden op aarde ( onze planeet Urantia ) en de geestelijke auteurs van de tekst zijn het in die zin dus eens.    

HIEP HIEP HIEP .. HOERA !  

 

14 oktober 2019 

In het EO programma 'Andries en de wetenschappers', meent sterrenkundige en priester Heino Falcke te geloven dat Jezus inderdaad ooit over water heeft gelopen.  Het Urantia Boek corrigeert deze suggestie in de Bijbel, en stelt dat dit incident een droom van de apostel Petrus betrof ( verhandeling 152.4 ). 

Overigens vond het voorval dat tot dit misverstand leidde plaats in de nacht nadat de meester - aldus de tekst - wel een wonder verrichtte, namelijk de spijziging van 5.000 mensen : op 30 maart AD 29.  

Het Urantia Boek meldt hierover :  Dit nu is het eerste en enige natuurwonder dat Jezus verrichtte ingevolge een bewust vooraf gemaakt plan. Weliswaar waren zijn discipelen geneigd vele dingen wonderen te noemen die dat niet waren, maar dit was echte bovennatuurlijke bijstand. ( verhandeling 152.2 ) 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-152-de-gebeurtenissen-die-tot-de-crisis-in-kafarnaum-leidden

 

25 oktober 2019

Solly Sapperstein is sitting in a train opposite a priest. 'Tell me your worship' Solly asks, 'why do you wear your collar back to front ?'  'Because I am a father' answers the priest. 'I am also a father, and I do not wear my collar like that' says Solly. 'Oh' says the priest , 'but I am a father to thousands'.

'Then maybe', replies Solly 'it is your trousers you should wear back to front'.

From : 'Take it really seriously' Jokes from the world of Osho

 

26 oktober 2019 

'Maar waar kan die spookmaterie uit bestaan? Wat voor raadselachtige deeltjes zouden zó talrijk kunnen zijn en tegelijkertijd zó ongrijpbaar?' zo vraagt sterrenkunde journalist Govert Schilling zich af in de Volkskrant van gister, in een artikel over de mysterieuze donkere materie ( die misschien niet bestaat ).  

Het Urantia Boek suggereert dat zogenaamde 'ultimatonen' ( 100 ervan om precies te zijn ) tesamen exact èèn electron vormen:  'In de gehele ruimte zijn koude en andere invloeden werkzaam die ultimatonen op scheppende wijze tot elektronen organiseren.' 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-42-energie-bewustzijn-en-materie?term=ultimatonen

 Net zoals de Hemelse Kunstenaars verantwoordelijk lijken voor veel van de meest schitterende graancirkels die de afgelopen 4 deccennia zijn verschenen, zijn volgens de tekst de zogenaamde 'krachtcentra' .. 'betrokken bij het werk van het transmuteren van het ultimaton naar de circuits en omwentelingen van het elektron.'  

 

6 november 2019 

Citaat uit een artikel in de Trouw van vandaag ( 'De prestaties in het onderwijs dalen al jaren' ).   

"( .. ) we hebben eigenlijk geen gezamenlijk beeld van wat goed onderwijs moet zijn.   Ook Hilda Amsing, hoogleraar Onderwijskunde ( Universiteit Groningen ) wijt de dalende prestaties deels aan een gebrek aan ideologie.'' 

Het Urantia Boek suggereert dat na de komst van een Materiele Zoon en Dochter ( Adam en Eva ) er mensen beginnen 'op te staan' in geestelijke zin, die iets voor anderen kunnen betekenen.  

Verhandeling 81 meldt onder andere : 

'De sterkste twintigste-eeuwse invloeden die bijdragen tot de bevordering van de civilisatie en de vooruitgang van de cultuur, zijn de opvallende toename van het reizen over de gehele wereld en de ongeëvenaarde verbeteringen in de methoden van communicatie. De vooruitgang in het onderwijs heeft echter geen gelijke tred gehouden met de zich uitbreidende sociale structuur ( .. ).' 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-81-de-ontwikkeling-van-de-moderne-civilisatie

 

13 november 2019 

Het Urantia Boek gaat in op dat mensen op de grotere evolutionaire planeten kleiner zijn, en die op kleine werelden juist beduidend langer dan wat we hier gewend zijn. Onze planeet Urantia, deze aarde, zou met bijna 13.000 kilometer doorsnee een gemiddelde grootte hebben.

Een citaat uit verhandeling 49 hierover : 
'Bepaalde grotere werelden zijn bevolkt door wezens die slechts circa vijfenzeventig centimeter lang zijn. De lengte van stervelingen varieert van deze grootte, via de gemiddelde lengte op de planeten van gemiddelde grootte, tot ongeveer drie meter op de kleine bewoonde werelden.' 

Zie ook het blog van 29 juni voor aanvullende info. 

 

15 november 2019 

'And where do you find truth ?' .. het is de laatste vraag die interviewer Ross Saunders destijds stelde aan Jiddu Krishnamurti ( 1895 - 1986 ), een van de 'groten der  aarde', anno 1970 in Sidney.   

Na in enkele zinnen hierop te hebben geantwoord eindigt het gesprek op bijzondere manier.  Het licht dooft en de vraagsteller buigt enigszins het hoofd voorover, als om zijn respect naar de grote leraar te betuigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBtIUWnKoZ0&t=1456s

In deze moderne tijd lijkt het haast not done om iemand op een voetstuk te plaatsen, althans in seculiere kring. Toch lijkt het van groot belang juist leraren als K.  te leren herkennen als mensen die werkelijk iets te melden hebben. In het meest bekeken tv programma in dit land, het NOS journaal, wordt vooralsnog oude meuk gepresenteerd .. als het gaat om 'het bijzondere', of 'het religieuze'.  Lekker veilig.  

 

22 november 2019

Negentien eeuwen en exact achttien weken nadat op 30 maart AD 29 Christus een bijzonder wonder verrichtte volgens Het Urantia Boek ( zie ook 14 oktober van dit blog ) hief J. Krishnamurti de Orde van de Ster op, op 3 augustus 1929 in het Nederlandse Ommen.

Merkwaardigerwijs waren er die dag ook nog achttien dagen te gaan voor de 1935e geboortedag van JC ( die volgens HUB op 21 augustus BC 7 viel ). Waarom dat frappeert ? Ook het getal 1935 is eenvoudig te herleiden tot achttien. 

Waarmee de ene grote leraar uiterst sierlijk een ode lijkt te hebben gebracht aan die andere grote leraar, die hier 2.000 jaar geleden de boel een poosje op stelten zette. Merk echter op dat - toen interviewer Ross Saunders refereerde aan dit moment, anno 1970 ( vorige blog ) - K.  zelfs geen enkel woord besteedde aan dit opmerkelijke gegeven. 

Alsof hij wilde zeggen : tijd is maar een tijdelijk iets, we mogen leren .. via de evolutie .. ons los te weken uit het idee dat er zoiets bestaat als tijd.  

Dit is ook de boodschap van het in 1955 voor het eerst verschenen Urantia Boek, en .. van wetenschappers die zich verdiepen in de vreemde wereld van de kwantumfysica.


26 november 2019 

'Indien ge werkelijk verlangt de gewoonte om een vriend te bekritiseren te overwinnen, bereikt ge een dergelijke verandering van instelling op de snelste en zekerste manier als ge het tot een gewoonte maakt iedere dag van uw leven voor die mens te bidden.' 

Het Urantia Boek, verhandeling 91  ( De evolutie van het gebed )

 https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-91-de-evolutie-van-het-gebed

 

13 december 2019 

Dit aardige clipje over het heelal verraadt tegelijk ook weer de merkwaardige neiging van geleerden om de spiraalsterrenstelsels expliciet als 'beautiful' te kenmerken ( tweemaal in de derde minuut ), terwijl de mysterieuze ( en oudste ) sterrenstelsels van het heelal - de kroonluchterachtige ellipsen - niet eens genoemd worden.      

https://www.youtube.com/watch?v=HneiEA1B8ks&t=9s

Rare jongens die wetenschappers. 

Soms .. 

 

28 december 2019

Over ongeveer drie weken is het drie decennia geleden dat een bijzonder mens 'de geest gaf'.  Hij trok duizenden jonge mensen van over de hele wereld naar India, waar hij hen vroeg oranje kleding en een mala ( ketting ) te dragen met zijn beeltenis.  In die zin vroeg hij volgelingen een heus commitment te maken, echt te staan voor de keuze om 'zoeker' te worden, een 'zoeker naar waarheid'.  

De leraar hoorde tot een beroepsgroep die zich nauwelijks als zodanig  presenteert ( presenteerde ).  Zijn oudere collega Jiddu Krishnamurti bijvoorbeeld moest niets hebben van het goeroeschap, en nam het verschijnsel van 'iemand te volgen' vaak op de hak.  Een jongere collega van beide Indiers, de Amerikaan Adi Da, vroeg misschien nog wel weer meer van zijn volgelingen dan Osho Rajneesh, degene die in 1990 stierf, en ook bekend stond om zijn fameuze wagenpark. 

Volgelingen van Da staan bekend om hun uiterst devote houding naar hun inmiddels ook overleden leraar.  Alsof hij inderdaad een soort incarnatie van God zelf was, op aarde.  Een tijdgenoot van Krishnamurti was swami Yogananda, die op verzoek van zijn goeroe in 1920 naar Amerika verhuisde. 

Fascinerend aan goeroes is ook dat ze zich maar zelden uitlaten over collega's, over hun manier van lesgeven, of bepaalde gekkigheden, zoals de vele auto's die Osho ooit tot zijn beschikking had. Misschien was Osho wel een van de meest invloedrijke leraren ooit .. of in ieder geval van de moderne tijd.  

Intrigerend is dat zijn leven en werk zich elegant verhoudt tot de informatie die Het Urantia Boek meedeelt over Jezus van Nazareth en Melchizedek, die weer 2.000 jaar voor Jezus leefde. Melchizedek 'verscheen' - aldus Het Urantia Boek - 1973 jaar voor  de geboorte van Jezus, terwijl Osho werd geboren 1937 jaar na de geboorte van Christus, die een soort sleutelrol speelt ( als Schepper Zoon, aldus Het Urantia Boek ) in het heelal. 

Yogananda ontwierp de mantra 'God, Christ', Gurus' .. en liet zo doorschemeren dat de in Het Urantia Boek voorgestelde 'geestelijke werkelijkheid' inderdaad dominant aanwezig is in het heelal waarvan we allemaal deel uitmaken. 

 

14 januari 2020

'Indien ge plotseling zoudt kunnen worden getransporteerd naar een planeet in dit ontwikkelingsstadium, zoudt ge dit gebied instinctief beschrijven als de hemel op aarde.'

Aldus een zin uit verhandeling 55 van Het Urantia Boek, over de status quo op werelden die beduidend verder in hun ontwikkeling zijn dan onze aarde, deze planeet Urantia. 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-55-de-werelden-van-licht-en-leven

Net zoals er anno nu mensen op aarde bestaan van alle mogelijke leeftijden, zo ook zijn deze verschillende klassen er wat betreft de ontwikkelingsniveaus van evolutionaire werelden. 

In de media zien we frequent berichten voorbij komen over de zoektocht naar ander leven, de tekst laat zich echter niet uit over de wetenschappelijke zoektocht naar ander leven op andere werelden.  De geestelijke auteurs van HUB weten ongetwijfeld dat naarmate de tijd vordert we ( geleerden, in samenspraak met filosofen, politici etc. ) zo op natuurlijke wijze 'het lesje zullen leren'.  Precies zoals dit geldt voor alle individuele mensen. 

Ook frappant is deze zin : 

'Ziekten zijn nog niet geheel overwonnen, en de dieren der aarde zijn ook nog niet volmaakt getemd, maar zulke werelden zijn als het Paradijs vergeleken met de vroege perioden van de primitieve mens ( .. ).'  

Blijkbaar behoort het ook tot de menselijke ambities, naarmate het evolutieproces vordert,  om de dieren op de evolutionaire planeten - zoals onze aarde - te temmen.  

 

15 januari 2020

'Indien de stervelingen van het verontruste Urantia slechts één van deze meer gevorderde werelden konden zien die reeds lang in licht en leven zijn bestendigd, zouden zij de wijsheid van het evolutionaire scheppingsplan nooit meer in twijfel trekken.'   

Verhandeling 55, Het Urantia Boek 

 

17 januari 2020

Ronald Reagan, his cabinet members and his wife Nancy travel to the Rocky Mountains for a skiing holiday. Waking up one morning Reagan opens the curtains and there in the snow, in yellow letters, someone has pissed the message :

‘Ronald Reagan is a wimp’.

Enraged Ronald Reagan orders an analysis of the urine to find out who the culprit is. An official returns with the results and tells Reagan, ‘I have some bad news and some terrible news.'

'The bad news is that the urine belongs to your attorney general, Ed Meese’. ‘What ?’ shouts Reagan. ‘I will shoot that bastard ! And what is the terrible news ? ‘Well’, says the man, ‘the terrible news is that it is in Nancy’s handwriting.’

 

From : 'Take it really seriously.' Jokes from the world of Osho

 

28 januari 2020

'Niet wetgeving moet onze gedeelde, morele overtuigingen bepalen, maar andersom : de ethiek moet leidend zijn in het opstellen van wetten, dus het is goed om daar te beginnen.' Aldus rechtsfilosofe Lonneke Peperkamp ( universiteit Nijmegen ) in de krant Trouw ( 'Wie gaat er over de ruimte in het heelal ?' ) van gisteren.   

Dat is precies waar de tekst van het in 1997 in onze taal verschenen Urantia Boek over gaat.  

www.urantia.org

'Peperkamp startte onlangs met een nieuw project, waarin ze bestaande ruimteregels onderzoekt' aldus het Trouw artikel, 'maar ook het morele kader dat richting kan geven aan de mens in de ruimte' .  

Het morele kader dat richting kan geven aan de ruimte in de mens is al redelijk bekend, oa. dankzij de lessen die de groten der mensheid aandragen, realiseer je je wanneer je zoiets leest. Maar het 'de mens in de ruimte' verhaal mogen we zelf oplossen.  Dit wordt ook wel evolutie genoemd, en mogen we blijkbaar SAMEN oplossen. 

 

27 februari 2020 

'Het belangrijkste doel van het menselijk bestaan is om afgestemd te raken op de goddelijkheid van de inwonende Richter; de belangrijkste prestatie in het leven van een sterveling is het bereiken van ware, begripvolle toewijding aan de eeuwige doeleinden van de goddelijke geest die binnen uw bewustzijn wacht en werkt.  Een toegewijd, vastberaden pogen om uw eeuwige bestemming te verwezenlijken laat zich echter heel goed verenigen met een onbezorgd en blijmoedig leven en met een geslaagde, eervolle loopbaan op aarde.' 

Verhandeling 110, Het Urantia Boek

 

6 maart 2020 

WISH ME LUCK

‘I have a big day tomorrow, wish me luck’.

Dit zei - vandaag 68 jaar geleden - de legendarische swami Yogananda meerdere malen tegen volgelingen.  Rond vijf uur de volgende dag, 7 maart 1952, stierf de leraar aan een hartaanval ; hij werd 59 jaar.

Bijna vier decennia later stierf ‘collega’ Osho rond dezelfde tijd, vijf uur ’s middags, i.v.m. hartfalen .. op 19 januari 1990 ; Osho werd 58 jaar.  Leuk is dat de jongere Osho zijn ‘zelfrealisatie’ een jaar nadat swami Yogananda stierf beleefde : op 21 maart 1953.

Het intrigeert dat aan de dood van Yogananda en de verlichtingservaring van Osho dit  voorafging :  de wereldberoemde wetenschapper Albert Einstein ( op 14 maart 1951, zijn verjaardag ) steekt speels en wellicht geïrriteerd zijn tong uit naar een fotograaf. 

Dat het jaar daarop swami Yogananda op 7 maart de geest gaf, en dat op 21 maart het jaar daarna een jonge filosofiestudent ‘het licht ziet’ wekt de indruk dat uiteindelijk beide leraren stierven – hoe vreemd het ook moge lijken - voor Einstein’s plezier.

Om een belangrijk, tijdloos punt te maken wellicht ?!

 

7 maart 2020

IN THE SACRED MEMORY OF YOGANANDA 

( 5th January 1893 - 7th March 1952 ) 

 

'From the depths of slumber

when you ascend this spiral

stairway of wakefulness

be sure to whisper :

God, Christ, Gurus

 

God is the food

and when you break your fast

of nightly separation from him

taste him and mentally say :

God, Christ, Gurus


No matter where you go

let this spotlight of your mind

ever keep turning on God

and in the battle din of activity

let your silent warcry be :

God, Christ, Gurus

 

When boisterous storms of

trials shreek and when worries howl

at you, drown down their noises

by loudly chanting :

God, Christ, Gurus

 

When your mind weaves dreams

with threads of memories

then on that magic cloth always emboss :

God, Christ, Gurus

 

Every night in time of deepest sleep

when your peace dreams and calls

joy, joy, joy

and your joy comes singing ever more

always inwardly chant :

God, Christ, Gurus


In waking, eating, working

dreaming, sleeping, serving

meditating, chanting .. divinely loving

let your soul constantly hum

unheard by any :

God, Christ, Gurus'  


Swami Paramahansa Yogananda

 

11 maart 2020

LEERLINGEN WORDEN LERAREN ..

Verhandeling 72 ( zie ook 14 juni 2019 van dit blog ) van Het Urantia Boek gaat in op de wijze waarop bepaalde zaken op een buurtplaneet van Urantia, onze aarde, geregeld zijn.  Zo worden op dit ene, specifieke continent ( dat volgens de tekst iets beter georganiseerd is dan de meest gevorderde natie op onze planeet ) leerlingen na drie jaar assistent-leraren. 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-72-staatsbestuur-op-een-naburige-planeet

In verband met het leraren tekort in ons land, worden nu in Amsterdam Zuidoost proeven gehouden met bovenbouwleerlingen van HAVO en VWO in een programma genaamd 'Leraar voor een Dag'.   

'Op 19 [ en 20 ] maart krijgen ze een workshop over het vak en worden ze geholpen door PABO studenten', aldus het artikeltje in het huis aan huis blad CITY van week 11. 

Zo zie je maar .. welllicht hebben inmiddels veel meer mensen de creatieve hints die zijn geweven in Het Urantia Boek opgemerkt, waar we ons voordeel mee kunnen doen, dan ondergetekende geneigd is soms te denken.     

 

31 maart 2020 

LINK TUSSEN DE BIJBEL EN HET URANTIA BOEK ..

In deze vreemde tijden worden we allemaal uitgenodigd, zo lijkt het, wat meer contact te maken met onze innerlijke stilte. Ook buitenshuis wordt van ons gevraagd steeds voorzichtiger te zijn waar we lopen, waar we heen gaan etc.  Dat er niet wat meer aandacht is voor de op deze website aangeroerde zaken in de media is vreemd, jammer.  Toch blijft de studie boeien en worden nog altijd bijzondere nieuwe ontdekkingen gedaan. 

Zo blijkt in het 44e Bijbelboek ( Handelingen ), de volgende spreuk te staan : 'En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en op de aarde beneden'.  ( Handelingen 2, vers 19 ) Ondergetekende heeft al eerder aangeroerd dat in Het Urantia Boek nergens iets wordt gezegd over de kunstwerkjes genaamd graancirkels. Wel wordt een naam opgevoerd
( uitgerekend in verhandeling 44 !! ) die sterk doet denken aan de kunstvorm die vele duizenden inmiddels heeft geraakt op onze planeet : De Hemelse Kunstenaars. 

Dat de Hemelse Kunstenaars en de diverse lichtbollen die door de jaren heen zijn waargenomen door meerdere mensen een en dezelfde zijn, daarover mogen we het blijkbaar onder elkaar leren eens zijn. Zonder dat het boek daarover iets zegt.  Wie het woord 'mandaat' in de zoekmachine invoert op de website van Urantia Foundation  [ www.urantia.org  ] 

kan zo wat verder komen in zijn / haar begrip van deze zaken.  

 

7 april 2020 

EEN NIEUW TIJDPERK BREEKT AAN ..

Sinds vijf jaar houdt ondergetekende een statistiekje bij van de belangstelling voor twaalf spirituele leermeesters op You Tube : zes ervan zijn Westers en zes Indiaas.  Twee van hen zijn overleden ( J.Krishnamurti en Osho ), twee nog relatief jong : Bentinho Massaro en Jeff Foster.  Van de overige acht zijn zeven 'babyboomer' : Eckhart Tolle, Sri Sri Ravishankar, Prem Rawat, Adhyashanti, John de Ruiter, Jaggi Vasudev en Rupert Spira.  

Het is vooral de explosieve belangstelling voor Vasudev, 'Sadhguru' , dat het aantal abonnementen op de kanalen van deze leraren gemiddeld met ruim 200.000 per maand is gegroeid.

Voorjaar 2015 werd Osho als 'koploper' voorbij gestreeft ( hoewel verlichten natuurlijk niet bezig zijn met dit soort lijstjes ) door Sadhguru, die inmiddels bijna vijf miljoen 'volgers' telt op You Tube. Het schept hoop dat Vasudev inmiddels wereldwijd gevraagd, en zeer gewaardeerd, wordt als spreker bij universiteiten, grote bedrijven en belangrijke culturele en wetenschappelijke organisaties. 

Hij lijkt de eerste geestelijke leider die op zo’n grote schaal zoveel mensen wereldwijd raakt. Het is een belangrijke nieuwe ontwikkeling die elegant aansluit op ontwikkelingen die ook in Het Urantia Boek zo prachtig geduid worden, o.a. in verhandeling 55 over het tijdperk van licht en leven, dat op alle - in geestelijke zin - volwassen werelden ooit intreedt.

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-55-de-werelden-van-licht-en-leven

 

26 mei 2002

In verband met schrijfwerk aan mijn manuscript voorlopig geen verdere bijdragen op dit blog.